Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

nárok na průkaz ZTP

Autor Jindřich Šlisík
Předmět nárok na průkaz ZTP
Dotaz Dobrý den. Můžete mi prosím poradit ohledně průkazu ZTP? V roce 2000 jsem měl těžký srdeční infarkt který zanechal vážné trvalé následky. Omezení funkce levé srdeční komory na 25% s těžkou plicní hypertenzi a těžkým omezení základního pohybu. V roce 2002 jsem dostal průkaz ZTP pode ustanovení § 86 zákona č.100/88 Sb. s odůvodněním, že můj zdravotní stav odpovídá odst. 2 písm. h) přílohy č.2 prováděcí vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. Platnost průkazu mi byla v roce 2005 prodloužena o dalších 5 let, do června 2010. V letošním roce kdy jsem žádal o další prodloužení mi bylo zasláno oznámení, že nesplňuji podmínku pro přiznání ZTP kterou jsem osm let splňoval. Můj zdravotní ztav se během osmi let kdy jsem měl platný průkaz ZTP nezlepšil ani o zlomek procenta, naopak se každým rokem zhoršuje což dokládají odborná vyšetření z kardiologie.Tato odborná vyšetření posudkového lékaře nezajímala a určil stav pouze z dotazníku od praktického lékaře. Každým dnem očekávám zaslání rozhodnutí o odebrání průkazu ZTP. Nevím jak se dál bránit proti rozhodnutí okresního posudkového lékaře. Myslím, že jakýkoli boj s úředníky je marný. Děkuji. J. Šlisík.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Šlisíku,

vzhledem k tomu, že ve vyhlášce č.182/1991 Sb., ani v příloze č. 2 nedošlo během této doby k žádné úpravě, považuji stanovisko posudkového lékaře za velmi zvláštní. Doporučuji Vám, abyste se po obdržení rozhodnutí o odebrání výhod II. stupně, odvolal ke Krajskému úřadu. V odůvodnění byste měl uvést, že Váš zdravotní stav se nezměnil, což můžete doložit lékařským vyšetřením a nedošlo ani ke změně vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pokud byste neuspěl ani s odvoláním u KÚ, máte ještě jednu možnost, a to poslat rozklad na MPSV ČR.

S pozdravem Václav Krása