Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

kontrola zdravotního stavu u průkazu ZTP-...................

Autor
Předmět kontrola zdravotního stavu u průkazu ZTP-...................
Dotaz

Dobrý den pane Kráso. Připadám si jako v kocourkově. Od roku 1990 mám přiznán průkaz ZTP s platností trvale. Z MěÚ sociálního odboru mi přišlo, že budou prověřovat můj zdravotní stav. Na základě tohoto jsem se podrobil lékařskému vyšetření u ošetřujícího lékaře a vzhledem k tomu, že u mě došlo ke zhoršení zdravotního stavu, tak jsem se nechal vyšetřit i odborným lékařem primářem oddělení, který napsal novou zprávu, kde doslova uvedl:Ré-Jedná se podstané omezení funkce obou DKK se závažnými poruchami pohybových schopností. Stav je trvalý. Verifik pomocí EMG.  Obě zprávy odeslal ošetř. lékař na OSSZ. Z MěÚ sociálního odboru mi přišlo rozhodnutí, že mi průkaz ZTP odebírají na základě posudku OSSZ, kde posudkový lékař konstatuje, že v mém případě se jedná o postižení jen jedné končetiny podle odst.1, písmene c/, přílohy č.2. vyhl.č.182/1991Sb. Když jsem si toto přečetl, tak jsem mysle, že žiji asi v jiném světě. Podle mě i primáře  se v mém případě jedná o postižení uvedené v odst.2, písmene e/,  přílohy č.2 vyhl.č.182/1991 Sb. Posudkový lékař mě vůbec neviděl a už vůbec nevycházel z odborného posudku primáře, jak již jsem uvedl výše. Je to vůbec možné? Jak mám dále v této věci postupovat a doufat, že někdo v této zemi bude postupovat podle platných zákonů ČR. Děkuji za odpověď. S pozdravem Novotný J.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Novotný,

musíte podat odvolání ke krajskému úřadu. Uveďte přesně to co jste uvedl v dotazu. Odvolání se podává přes úřad, který rozhodl o zamítnutí. Dále  Vám doporučuji podat stížnost na posudkového lékaře, a to na odbor posudkové služby MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2.

S pozdravem Václav Krása