Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

jako všichni ostatní, motá se to okolo ZTP

Autor Adriana dosedělová
Předmět jako všichni ostatní, motá se to okolo ZTP
Dotaz

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat jakým způsobem dochází k šetření stavu, zda je člověk hoden ZTP, či ne.

V roce 2006 jsem získala průkaz ZTP po posudku mého zdr. stavu. Při prodlužovací žádosti mi byl zpětně odebrán, že jsem naprosto zdravá, přičemž můj stav se permanentně zhoršuje a již nikdy nedojde k vyléčení.

Podalo se došetření, ten samý lékař následně napsal trvale TP, pro změnu.

Po uvážení zda jít do odvolání, či do nového jednání mi obvodní  lékař poradil zkusit to znovu. Čekala jsem víc než půl roku, kdy na stále se zhoršující stav mi tentýž posudkový lékař napsal rozhodnutí, že již nejsem trvale TP , ale již nemám dokonce nárok na nic, že nemám žádné zdravotní potíže.

 

A abyste byli trochu v obraze: mám střední perzistující astma s polyvalentní celoroční alergii

mám autoimunitní hyperthyreózu s toxickými projevy

puls s medikací v klidu mi nejde pod stovku obvykle mám v rozmezí 123-136, ale v klidu  mám naměřeno i celodenní stavy 160

SVT s kolapsovými stavy třikrát denně

ochrnutou levou nohu z důvodu herniace dvou disků s kombinací LIS

opakující se záněty malé pánve a cyst vaječníků

a taktéž častá nemocnost..tak pětkrát do měsíce, mám za sebou terapii Immodinem s krátkodobým efektem,

Za tím vším stojí jistý proces, který v šestnácti letech vyvolala mycoplasma pneumonie, měla jsem primární atypický zápal plic komplikovaný hemoragickou sepsí  a od té doby se vše rozvíjí, bohužel se neví co.  V prosinci jsem podstoupila v Praze vyšetření na imunologii a víme pouze, že jde o proces, že je za ním tahle mrška a že to zatím nelze diagnostikovat, tím pádem, léčit, zastavit, nic.

Dále pak takové drobnosti jako počínající hluchota, ale to je fakt minimum, prolaps mitrální chlopně, chronická gastritida, špatný zrak  a tak dál

Můj den vypadá tak, že když trochu víc pochodím, tak druhý den nechodím, když stojím pět minut, tak nemůžu chodit a kolabuji. Když se víc pohybuji, když je méně vzduchu kolabuji, od těchto dnů mi nastává sezóna kdy střídavě kolabuji od srdce a záchvatuji z důvodu astmatického..

Toto a ještě víc měli na posudkovém a teď  váhám, podle čeho anebo jak se to posuzuje, kdy jeden a tentýž lékař při zhoršujícím stavu dochází k neustále jiným rozhodnutí a je zajímavé, že čím víc se mi zdravotní stav zhoršuje a je to v dokumentaci , tak lékař dochází k čím dál lepším úsudkům, tedy, že jsem zdravější a zdravější..

Jsem totiž zmatená,  z tolika různých rozhodnutí během celkem kráztké doby od jednoho a téhož lékaře. Nevím, nepříjde to  i Vám nějaké divné?

Děkuji

 

S pozdravem Adriana Dosedělová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Dosedělová,

rozhodně doporučuji podat si odvolání a po jeho případném opětovném zamítnutí podat žádost o přezkum na MPSV ČR. V rámci žádosti a četnosti zdravotních potíží vzájemně propojených doporučuji ve spolupráci s lékařem uvést v lékařské zprávě v rámci odvolání, jak  tyto nemoci omezují váš život, brání v normálním  životě tak, aby bylo jasné, že jste osobou, které náleží mimořádné výhody

Věc  šetření a následně rozhodování posudkovým lékařem je odvislé od jeho názoru/bohužel/, kterýže vždy jde do hloubky a je zcela objektivní. Právě proto je jediným způsobem obrany následné odvolání,případně žádost o přezkum.

Posílám vám příslušný obsah vyhlášky č.182/91 ,přílohy  z které je patrná indikace při které mimořádné výhody náleží.

Příloha č. 2

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod

 

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají v těchto případech postižení:

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny (například na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému),

b) anatomická ztráta několika prstů na obou nohou nebo ztráta nohy v kloubu Lisfrankově nebo Chopartově a výše, až po bérec včetně,

c) podstatné omezení funkce jedné dolní končetiny (například na podkladě funkčně významné parézy, arthrózy kolenního a kyčelního kloubu nebo ztuhnutí kolenního nebo kyčelního kloubu, stav po endoprotéze, pakloub bércové nebo stehenní kosti),

d) omezení funkce dvou končetin (například na podkladě lehké hemiparézy nebo paraparézy, arthrotického postižení nosných kloubů obou dolních končetin, těžší formy osteoporózy, polyneuropathií, nestability kloubů nebo zánětlivého postižení kloubů),

e) zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm,

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře s přetrvávajícími projevy nervového a svalového dráždění, insuficiencí svalového korzetu a omezením pohyblivosti dvou úseků páteře,

g) postižení cév jedné dolní končetiny stezkou poruchou krevního oběhu (například s trofickými změnami, mízním edémem, klaudikacemi, s těžkým varikosním komplexem),

h) záchvatová onemocnění různé etiologie spojená s opakovanými poruchami vědomí, závrativé stavy.

 

2 Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta jedné dolní končetiny v kolenním kloubu nebo ve stehně,

b) anatomická ztráta dvou dolních končetin v úrovni Lisfrankova nebo Chopartova kloubu a výše,

c) funkční ztráta jedné dolní končetiny (například na podkladě těžkého ochrnutí nebo plegie této končetiny, těžké poruchy funkce dvou nosných kloubů se ztrátou opěrné funkce končetiny, stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí operované končetiny),

d) současné funkčně významné anatomické ztráty části jedné dolní a jedné horní končetiny nebo obou horních končetin v úrovni bérce a předloktí,

e) podstatné omezení funkce dvou končetin se závažnými poruchami pohybových schopností při neurologických, zánětlivých, degenerativních nebo systémových onemocněních pohybového aparátu (například na podkladě středně těžké hemiparézy nebo paraparézy, podstatného omezení hybnosti kyčelních a kolenních kloubů zpravidla o polovinu rozsahu kloubních exkurzí),

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře se středně těžkými parézami, výraznými svalovými atrofiemi nebo se závažnými deformitami páteře s omezením exkurzí hrudníku, ztuhnutím tří úseků páteře,

g) těžké obliterace cév obou dolních končetin s výrazným trofickým postižením a výrazným funkčním postižením hybnosti,

h) chronické vady a nemoci interního charakteru značně ztěžující pohybovou schopnost (například vady a nemoci srdce s recidivující oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené léčbě, dechová nedostatečnost těžkého stupně, selhání ledvin ve stadiu dialýzy, provázené závažnými tělesnými komplikacemi, onkologická onemocnění s nepříznivými průvodními projevy na pohybové a orientační schopnosti),

i) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota, kterou se rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB,

j) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 %, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické omezení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,

k) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60.

 

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) se přiznávají v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta dolní končetiny vysoko ve stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem nebo v kyčli,

b) anatomická ztráta obou končetin v bércích a výše nebo ztráta podstatných částí horní a dolní končetiny v úrovni pažní a stehenní kosti nebo obou horních končetin v úrovni paže,

c) funkční ztráta jedné dolní a jedné horní končetiny (například hemiplegie nebo těžká hemiparéza) nebo obou dolních končetin (například paraplegie nebo těžká paraparéza, těžká destrukce kolenních a kyčelních kloubů),

d) těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se přitom rozumí trup, páteř, pánev, končetina,

e) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

f) dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou a více orgánů, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti,

g) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 st. kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

h) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota u dětí do ukončení povinné školní docházky,

i) střední, těžká a hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ horší než 50, psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace,

j) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší než 65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku.

 

4. Mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně lze přiznat také v případech nemocí a vad neuvedených v bodech 1 až 3, pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi uvedenými v bodech 1 až 3.

 

 

 ------------------------------------------------------------------

 

 Příloha č. 3

 Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

 

 1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):

 a) nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,

 b) nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

 

 2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):

 a) výhody uvedené v bodu 1,

 b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),

 c) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

 

 3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P):

 a) výhody uvedené v bodech 1 a 2,

 b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,

 c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

 

 4. Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

S pozdravem.

JUDr. Věra Dreslerová

poradce NRZP ČR