Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Hlediska posuzování - průkaz OZP

Autor Marcela
Předmět Hlediska posuzování - průkaz OZP
Dotaz

Dobrý den,

chtěla bych vědět, jestli existuje nějaká speciální příručka pro lékaře, kteří posuzují nárok na průkaz OZP. Jedná se mi i to, že pro potřeby ID jsem byla shledána těžce postiženou ( lymfedém III.stadia dolních končetin po onkologické léčbě), ale pro  průkaz jsem postižená jen středně těžce .Našla jsem příručku

" Závěrečná zpráva projektu výzkumu MPSV ČR HR 163/07
Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení
zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu
k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace
nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci
funkčních schopností
Publikace pro posudkovou službu sociálního zabezpečení"

kde je mé postižení charakterizováno jako těžké.  Nemáte povědomost o tom, jestli platí tato publikace i pro posuzování pro průkazy OZP?

Děkuji.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Marcelo,

posudkoví lékaři se při hodnocení řídí metodikou pro posuzování OZP. je třeba si však uvědomit, že pro hodnocení pro přiznání ID je zkoumána především ztráta pracovních schopností. kdežto při posuzování nároku na průkaz OZP je zkoumána mob ilita a orientace. Nelze tyto dva systémy porovnávat. Jsou zcela odděleny a vychází z jiné filozofie. Takže je skutečně možné, že z hlediska pracovních schopností máte větší ztrátu pracovních schopností, nežli je rozsah zdravotního postižení pro průkaz OZP. Pokud si myslíte, že jste byla poškozena, můžete se proti rozhodnutí o přiznání průkazu OZP odvolat, a to prostřednictvím ÚP na Odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek, MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2.

S pozdravem Václav Krása

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením. Aktuálním projektem je sbírka na elektrický vozík pro sedmiletou Klárku, které lékaři ve dvou letech diagnostikovali Spinální muskulární atrofii. Cílem je vybrat pro Klárku částku ve výši 180.000 Kč. Více o Klárce na www.klarcinblog.cz. Pojišťovny nechtějí přiznávat elektrický vozík dětem mladším deseti let.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.