Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz

Autor Květa Vikońová
Předmět dotaz
Dotaz Dobrý den,prosím o radu,jsem plně invalidní,invalidita je III stupň,tento stupeň ivalidity mi byl přiznán tím že splňuji podmínky §4 zákona o socialních službách a z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,nejsem schopna zvláddat 7 základních životních potřeb posuzovaných podle §9 zákona o socialních službách.Podle § 8 odst.2 uvedeného zákona jsem závislá na pomoc jiné osoby ve stupni III-těžká závislost.Žádala jsem si oprůkaz ZTP/P kde mi byl opět zamítnut,žádala jsem si i o přízpěvek na osobní automobil což mi bylo také zamítnuto a to jsem o invalidním chodítku,mám astma IV,CHOPN IV stupně.Prosím o pomoc s tím jestli mám nárok na průkaz ZTP/P.Moc děkuji.Vikoňová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Vikoňová,

problém průkazu ZTP/P a příspěvku na nákup motorového vozidla je vlastně totožný. Posuzuje se především postižení končetin a schopnost chůze do schodů, v náročnějším terénu nebo schopnost jezduit veřejnou hromadnou dopravou. Pokud používáte k chůzi chodítko, tak samozřejmě, že splňujete kritérium. proto nerozumím tomu, proč Vám byly žádosti zamítnuty. Průkaz ZTP/P znamená, že k používání veřejné hromadné dopravy potřebujete průvodce. je nutné postupovat v souladu se správním řádem. To znamená, že pokud jste neuspěla se žídostí o průkaz ZTP/P nebo u příspěvku na nákup motorového vozidla, je nutné se vždy do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím ÚP, který vydal rozhodnutí, ale adresuje se na odbor odvolacích agend MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. Pokud neuspějete ani u dvolání, doporučuji Vám podat správní žalobu, kterou musíte podat do 60 dnů od doručení zamítnutého odvolání. Žaloba se podává ke Krajskému soudu, neplatí se žádné poplatky a nemusí Vás zastupovat advokát. Stačí zcela jednoduše napsat, že nesouhlasíte se zamítnutím Vašeho odvolání a uvedete důvody, které jste uvedla v dotazu.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamu na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji