Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

zpětné vyplacení důchodu

Autor Luděk Dítě
Předmět zpětné vyplacení důchodu
Dotaz Dobrý den Vzhledem k mé liknavosti jsem až ve věku 43 let zažádal o invalidní důchod.Mám vrozený syndrom Kllipel-trenau-weber.Po žádosti o důchod mi byl okamžitě přiznán.Chtěl bych vědět jestli mám nárok zažádat o zpětné vyplacení důchodu,a jak to mám provést. děkuji Vám za odpověď

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Dítě,

teoreticky byste mohl požádat o uznání zpětné invalidity, a to maxímálně 5 let zpátky. POkud ještě neuplynula 30 denní lhůta pro námitkové řízení, tak můžete v této době vznést námitku s tím, že žádáte, aby Vaše invalidita byla uznána se zpětnou platností, neboť Vaše zdravotní postižení trvá již mnohem delší dobu. Potřebujete k tomu doložit lékařské zprávy z předschozích let, které budou dokumentovat Vaše zdravotní postižení. Tuto námitku i s příslušnými kopiemi dokladů pošlete prostřednictvím OSSZ na ČSSZ. Pokud již uplynula doba pro podání námitky, můžete se pokusit podat tuto žádost samostatně, ale nejsem si jistý, zda bude akceptována. Zákon však zpětné uznání invalidity připouští.

s pozdravem Václav Krása

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením. Aktuálním projektem je sbírka na elektrický vozík pro sedmiletou Klárku, které lékaři ve dvou letech diagnostikovali Spinální muskulární atrofii. Cílem je vybrat pro Klárku částku ve výši 180.000 Kč. Více o Klárce na www.klarcinblog.cz. Pojišťovny nechtějí přiznávat elektrický vozík dětem mladším deseti let.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.