Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Změna současných kategorií invalidních důchodů podle nové zákonné úpravy

Autor Novotný
Předmět Změna současných kategorií invalidních důchodů podle nové zákonné úpravy
Dotaz

Dobrý den pane Krása.

Znova se na Vás obracím s dotazem. V současné době dostávalí lidé (tak jako já) pobírající ČID oznámení od ČSSZ o přeřazení do prvního stupně invalidity od 1.1.2010 podle zákona 306/2008 Sb. Tam vlastně spadají téměř všichni pobíratelé ČID, protože v původních rozhodnutích o přiznání ČID nebývalo procentuelně uvedeno přesné snížení schopnosti soustavné výdělečné činnosti, jen konstatování, že se tak děje podle ustanovení paragrafu 44 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Prosím o odpovědi na následující otázky: budu předvolán k posudkovému lékaři před uplynutím platnosti stávajícího ČID, nebo musím sám včas zažádat o jeho opětovné přiznání ? Pokud budu chtít přiznat invalidní důchod druhého (popřípadě třetího ) stupně, stačí to řešit při případném předvolání posudkovým lékařem, nebo o to musím zvlášť žádat na OSSZ?

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Novotný,

vzhledem ke změně zákona o důchodovém pojištšění a také ke změně vyhlášky o posuzování míry invalidity, je pravděpodobné, že časem budete pozván k přezkumu Vašeho zdravotního stavu. To však neznamená, že Vám musí být důchod odebrán. Naopak může Vám být přiznán také vyšší stupeň invalidity. V současné době nemusíte dělat žádné kroky. Důchod Vám bude nadále yplácen stejně. Pokud byste chtěl nyní přiznat vyšší stupeň invalidity, musíte si požádat.

Přeji Vám všechno dobré v roce 2010.

Václav Krása