Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

změna ID III. stupně na II. stupeň

Autor Dáša Najbrtová
Předmět změna ID III. stupně na II. stupeň
Dotaz

Dobrý den, pane Krása, v posledních letech jsem pobírala PID pro trvalé bolestivé stavy bederní páteře (1 operace, nelze znovu reoperovat) a onkologické onemocnění zatím bez recidivy před 9 roky. Při letošní kontrole LPK v červnu mi byl podle nových tabulek přidělen místo původních 72% invalidity pouze 50%, a nedávno jsem obdržela rozhodnutí komise, že mne přeřadila do ID II. stupně. Důchod v plné výši budu dostávat do 12 měsíců od LPK (červen 2010) v plné výši. Nikde jsem však z uvedeného rozhodnutí nevyčetla, co se pro mne skutečně mění:

- musím si teď platit nemocenské a sociální pojištění?

- platí u II. stupně slevy např. na jízdné MHD a pod?

- musím se hlásit na Úřadu práce jako nezaměstnaná?

- je nějak omezena výše výdělku u tohoto stupně důchodu, jako tomu bylo u dřívějšího částečného inv. důchodu?

 

Nejsem si jistá, zda se proti rozhodnutí odvolat nebo ne. Lékařku během "posudkové komise" (ona sama + zapisovatelka) vůbec nezajímalo, co jsem dělala za práci, jakou mám kvalifikaci apod a že nejsem schopna sedět déle než 2 hodiny a proto těžko budu moci vykonávat sedavé zaměstnání třeba jen na poloviční úvazek. Vůbec se nebráním možnosti pracovat, pokud nějakou seženu (věk 56 r), případně budu moci projít rekvalifikací. Lékařka při LPK mi pouze oznámila, že se s diagnózou nevejdu do nové tabulky a pokud se budu odvolávat, můžu skončit ještě hůř... To je docela možné, protože se většinou pohybuji dobře a sebesilnější bolesti nejsou vidět.

Předpokládám, že se na Vás obrací více osob, které tápou. Ani většina úředníků není schopna přesně odpovídat na moje dotazy. Spoléhám na Vaše zkušenosti a Vaši ochotu pomáhat.

Děkuji předem za odpověď

Dáša Najbrtová

 

 

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Najbrtová,

pokud nebudete souhlasit s odebráním ID III. stupně, měla byste podat námitku. Ta se podává na ústředí ČSSZ, a to prostřednictvím Vaší okresní správy sociálního zabezpečení. Měla byste se přihlásit na úřad práce, aby Vám byly započítávány léta do nároku na starobní důchod. Pokud jde o zaměstnání, při pobírání ID II. stupně nemáte žádné omezení v pracovní činnosti. Slevy na jízdném nejsou vázány na pobírání ID, ale na průkazku ZTP.

S pozdravem Václav Krása