Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

změna ID

Autor Zdenka
Předmět změna ID
Dotaz

Vážený pane Kráso,

jsem v ID od r.1988 pro Crohnovu nemoc.

MC mě střídavě ničila, občas dřímala, prokousala se,kam se jí zlíbilo.

Mám za sebou 8 operací, nyní se musím mít velmi na pozoru, další zkracování by mi mohlo přinést stomický vývod, kterého se velmi obávám.

Nyní jsem byla předvolána k posudk. komisi ,kde mi byl ID III.st změněn na ID I.st.,došlo tedy ke změně i ve výši důchodu.

Jsem sice zdrav. sestra, ale prakticky celý akt. život ID.

Nyní ,kdy je mi 50 let, si musím najít práci, protože ze  +- 2 tisíc, sebe a syna neuživím.

Ve svém oboru nejsem schopna práci najít, jsem 23 let mimo obor,, navíc po zmínění o

nem.MC ...

Vím, že mi tato situace zdrav.přitíží , díky MC se občas nacházím ve stavu,kdy nejsem schopna ani vyjít z domu, ...

Přijde mi, nejen z mého hlediska, ale i po přečtení ost.příspěvků, že  člověk nic neznamená,nejen proto si Vaší práce velmi vážím.

Exisují , prosím , nějaké tabulky, podle kterých bylo revizní lékařkou rozhodnuto takto?

Vzhledem ke stávající situaci v sociální oblasti tomu nedávám šanci, ale přesto bych se chtěla odvolat.

Děkuji

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Zdenko,

myslím, že nejvíce by Vám pomohlo, kdyby Váš příběh byl zveřejněn v médiích. Pokud byste s tím souhlasila, prosím, napiště mi na e-mail v.krasa@nrzp.cz Vaši adresu a telefonické spojení. Váš příběh by mohl zaznít v ČT.

 

 

Vážená paní Zdenko,

chápu Vaší situaci a pokusím se Vám co nejvíce pomoci. Nejprve je nezbytné, abyste podala námitku.

Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o snížení nebo odebrání ID je možné podat námitku. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude snížen nebo odebrán. Pokud námitka bude přijata, nebo uspějete v soudním řízení, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

Pokud byste neuspěla s námitkou, doporučuji Vám v každém případě podat tzv. správní žalobu, která se podává ke Krajskému soudu. Výhodou správní žaloby je, že se neplatí poplatky. Přípravu námitky, případně žaloby Vám může pomoci sestavit poradna NRZP ČR, tel.: 266 753 427, poradna@nrzp.cz.Pokud byste neuspěla ani u Krajského soudu, tak je možné ještě využít institut zmírnění tvrdosti zákona, který může použít ministr MPSV ČR. Před tím však by bylo lépe, kdybyste mi napsala, že jste neuspěla, abychom se domluvili jak formulovat žádost.         S pozdravem Václav Krása