Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

změna důchodu

Autor Mendy
Předmět změna důchodu
Dotaz

Vážený pane Kráso,prosím o radu.Byl mi změněn14.2. PID na ČID 1st.U posudkové komise jsem posudkovému lékaři říkala,že mne čeká plánovaná operace (druhá) bederní páteře,lékař mi řekl,že to co bude ho nezajímá,protože to teď není, že až budu mít po operaci tak se prý toto posoudí,ale  tomu jsem nerozumněla,prý když podám námitku,tak můžu čekat i rok na výsledek a nemůžu jinak nic dělat a nebo dát asi novou žádost o PID až budu po operaci.Nevím vůbec se v tom nevyznám a má obvodní lékařka také neví.

Prosím co je pro mne tedy nejlepší?

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Mendy,

doporučuji Vám, abyste podala námitku.

Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o snížení nebo odebrání ID je možné podat námitku. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude snížen nebo odebrán. Pokud námitka bude přijata, nebo uspějete v soudním řízení, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

Námitku můžete vždy stáhnout, pokud byste chtěla podat novou žádost o PID.

S pozdravem Václav Krása