Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

změna důchodu

Autor Houdková Věra
Předmět změna důchodu
Dotaz

Hezký den, 14.2.2011 mi byla LPK odňata invalidita III.stupně a změněna na I.stupeň.Nyní jsem úplně bezradná,nejen,že mám stále stejné zdravotní problémy jako jsem měla i při kontrole minulé 2007a to jsem byla dle zápisu neschopná ze 60%,letos jsem vyfasovala pouze 40%. Nyní mne čeká 20.3.2011 mag.rezonance s následnou návštěvou u mého operatéra na neurochirurgii,kde jsem byla již operována v roce 2000.Dle výsledků se pan dr.rozhodne co dělat dál.Zda operovat(bederní páteř a krční páteř).Zatím vždy říkal,že operovat může ihned,nálezy jsou prý velké,ale v mém zájmu by se operace měla stát až poslední volbou.Co mám tedy dělat,odvolat se,jít na úřad práce,a co ta operace,když mám jít pracovat.Posuzující lékař  na LPK dr.Pavel Luža pro Prahu 11,se mne na nic nezeptal a když jsem chtěla říct jaké mám problémy řekl ať jsem sticha.Koukal pouze do papírů jako bych tam ani nebyla.Proč jsem tedy vlastně byla pozvána na posouzení mého stavu-to mohl udělat i beze mne.Na závěr mi pouze řekl,že jemu je to jedno a dle tabulek jsem schopná ze 40%.Odvolání řekl,že je zbytečné a čekat na rozhodnutí můžu déle než 1 rok.Ještě Vás poprosím nepochopila jsem tedy do kdy mi nebude vyplácen plný inval.důchod-pouze do toho datu,kdy jsem byla na LPK?Ve zprávě ,kterou mi předali pro obvodní lékařku není nic konkrétního uvedeno.Velmi Vám děkuji s přáním hezkého dne.Houdková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Houdková,

doporučuji Vám, abyste postupovala tímto způsobem, neboť již nemáte co ztratit.

Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o snížení nebo odebrání ID je možné podat námitku. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude snížen nebo odebrán. Pokud námitka bude přijata, nebo uspějete v soudním řízení, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen. Do námitky vypište i způsob jednání posudkového lékaře s Vámi. Dále Vám doporučuji podat stížnost na postup posudkového lékaře, a to na odbor posudkové služby MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2.

 

S pozdravem Václav Krása