Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Ze 3 do 2 a odebrání ZTP

Autor František Koblížek
Předmět Ze 3 do 2 a odebrání ZTP
Dotaz

Přeji krásný den všem i paní Tomanové - reakce na Váš dotaz.
Dny po 1.7. 2010 jsou pro mě snem. Toho dne jsem byl na LPK. Mám dost těžké astma, nesmím dle lékařkých zpráv "prochladnout, nesmím se nadměrně fyziky namáhat, bezprašnost a chem. iritující prostředí je vyloučeno" jsem pod masivní denní medikací, spirometrie každý měsíc 47.5 - 59,4%. Od 7.2006 PID - smíšená dechová ventilace těžšího stupně. PID (3 stupeň) nejméně o 66%. K 1.7. 2010 po LPK 2 stupeň - 60%. Mimo to Lékařka nelenila poslala zprávu na Odbor soc. věci pověřeného úřadu a "z moci úřední" mi nařídila odebrat ZTP, které je platné do 31.12. 2012. Lidi o čem tohle je ??!!! Skutečně nemocní a invalidé prosím Vás braňte se všemi dostupnými prostředky, nebo snad chce vláda zalepit díru v rozpočtu na úkor nemocných, důchodců, dětí a nezaměstnaných, místo toho, aby vymyslela způsob, jak rozhýbat ekonomiku. Ještě jako perlu uvadím, že koho to potká má obrovskou naději být pod mostem - mám účet u banky na ZTP, od doby kdy doložíte, že už ztp není chtějí doplatky, mám úvěr na opravu domu - ten mi dali, že jsem PID, ztp a ještě částečně pracuji, nedej bože, aby se dozvěděli, že už ne, sankce za neplnění podmínek úvěru je citelná, máte slevu na pojištění vozidla ztp, zapomeňte, potom co zjisí, že Vám ji odebrali zaplatíte vše i s úroky. Mám informace od pojišťovny. a další a další " výhody " to má Co zbývá než se bránit. Je mi 55, nemocný a co budu dělat. To je otázka co? Je na tom někdo podobně. Již jsem sem psal, kontakt na NRZP mám a budu konzultovat následný postup. Bránit se budu, i když v závěru budu zdravý jako řípa.

Přeji kásný den.

 

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Koblížku,

Váš případ předám do poradny NRZP ČR, aby se Vám pokusili pomoci. Je nezbytné, abyste jim sdělil spojení na Vás, a to na tel. 266753427, nebo na e-mail: poradna@nrzp.cz.

S pozdravem Václav Krása

Vážený pane Koblížku,

předseda naší organizace, Bc. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz týkající se snížení Vašeho stupně invalidity a odebrání Vašich mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením.

 

Problematiku dotazu lze rozdělit na dvě části:

1) Část, která se týká invalidního důchodu, příp. mimořádných výhod (průkaz ZTP). Zde bychom se přikláněli k použití opravných prostředků, jímž je v případě odebrání průkazky odvolání a v případě snížení stupně invalidního důchodu námitky proti rozhodnutí.

 

Doporučujeme Vám využít Vašeho práva vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, které Vám umožní seznámit se s rozhodujícími podklady, z nichž posudek vycházel, případně navrhnout jejich doplnění o lékařské zprávy či nálezy a se znalostí těchto podkladů pak zpracovat opravné prostředky (odvolání, námitky).

 

Lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne převzetí nebo doručení rozhodnutí a 30 dnů pro podání námitky ve věci rozhodnutí o důchodu. V důchodových věcech je možné proti rozhodnutí o námitkách podat správní žalobu ke krajskému soudu. Se zpracováním těchto dokumentů Vám můžeme v případě Vašeho zájmu pomoci (viz kontaktní údaje na konci tohoto e-mailu).

 

2) Část, která se týká úvěrů a hypotéky, slev na pojištění atd. Zde bude zřejmě rozhodující obsah smluv s bankou, resp. pojišťovnou. Přestože neznáme jejich obsah, máme za to, že nelze požadovat zpětný doplatek za dobu před odnětím průkazky ZTP.

Pro skutečně efektivní pomoc bychom však potřebovali znát obsah smluv, neboť nelze vyloučit, že ve smlouvách bylo zpětné placení dohodnuto.

 

S pozdravem

Bc. Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí poradny pro osoby
se zdravotním postižením a seniory
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431