Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Zamyšlení

Autor Šárka
Předmět Zamyšlení
Dotaz

Dobrý den milí přátelé. Chtěla bych se tímto, podělit s Vámi o mé zážitky, které jsem v poslední době zažila při přezkoumání důchodu. V říjnu mi byl přiznán PID (2008) a až do března jsem chodila na rehabilitace a stále o svou nemocnou nohu starala, jak jen nejlépe šlo. Zaplatila jsem si několik dalších masáží. A přišel měsíc duben a s ním dopis, že se mám dostavit na přezkoumání důchodu.Bylo mi to divné, ale asi jsou taková pravidla.Vyrazila jsem  s výzvou za svým obvodním lékařem. Ten mě poslal s papírem k mému odbornému lékaři. Tak jsem jela a tam mi napsali vyjádření,které jsem měla odevzdat následující den. Zpráva byla krátká, ale podle mého obsahovala všechno  co chtěla paní doktorka sdělit.Na upřesnění, prodělala jsem dvě operace.Jednu v dudnu  a druhou v září 2008.Hallux rigidus I. sin Stp artroplastice B- Keller. Tak zní moje diagnoza.Jedná se levou nohu ,protože mám i cukrovku noha mě pořád bolí.Tak to jen na vysvětlenou,Vím, že se nejedná o bůhví co jsou lidé na tom mnohem hůř, tak co by jste chtěla.Tuto větu jsem teď 3 dny slyšela několikrát. Ale vraťme se do ordonace obvodního lékaře, kde jsem byla pozvána na určitou hodinu.Při podání papíru od lékařky z Jičína se panu doktoru asi zamlžilo před očima a ptá se mě co má napsat do posudku, vždyť tam nic není. Jak to, že není,říkám. Je tam otok,hybnost minimální flexe 10-0-10, nepřetěžovat,vyvarovat se delší chůze,šetřit.Já říkám ,že paní doktorka mi řekla,že až u něj se mám rozpovídat a říct co vše zvládnu a co ne.Nebo snad není lékař jako lékař? Vždycky se říká Váš lékař Vás zná a ví co je Vám.Chyba ,alespoň v mém případě.Vy jste byla na dvou operacích , a kdy  byla ta druhá? Teď já na něj koukám jak na zjevení. To si snad dělá ze mne legraci.Veškerou mou dokumentaci měl u sebe 4. měsíce ,průběžně mu byla doručována další zdravotní korenspodence.Já bláhová myslela,že když jdu na obědnanou schůzku tak to bude mít ,alespoň částečně nachystáno a doplníme spolu jen to poslední vyjádření.Nebylo nic,tak jsme se dali do práce.Zapsali jsme data operací,dopsali,že chodím na cukrovku,internu,urologii,jaké beru prášky.Nebylo v počítači téměř nic.Když jsem začala říkat,že nemohu si stoupnout na špičky,neobuji žádné uzavřené boty,nemohu běhat,nedokážu řídit auto-memám cit v noze,stále je má končetina studená,.špatně se mi chodí po dlažebních kostkách,chůze z kopce je pro mě také hodně bolestivá.Asi jsem to říkala stěně,která byla přede mnou.Vím,že jsou to věci malé,ale ony mě omezují,abych mohla zase normálně fungovat.Téměř celý život jsem pracovala v obchodě a práce mě baví,jak se ale teď mám vrátit za pult,když nemůžu ustat 8 hodin za pultem.Komu to mám říct ,s kým mám o tom hovořit.Já myslela,že s lékařem.A zítra přijde pan posudkový tak se stavte.Je středa,tak jdu.Paní podle tabulek se nikde nevejdete,tak Vám důchod odebereme.Tady to podepište a můžete jít.Jsem naprosto v šoku, na nějakou obhajobu není vůbec čas.Je mi řečeno,že ten který nemá nohu ,ten má nárok na částečný.Sbohem a naschle.A já bláhová myslela,že posuzují člověka a jeho trápení a oni si Vás zařadí do tabulky.Jsme snad nějaké výrobky,které i když s malou vadou ,tak mohou fungovat?Nechtěla jsem zůstat na důchodu napořád,chtěla jsem jen důstojně žít.Je smutné,že když člověk onemocní,tak se z něj stává nepohodlný a obtěžující tvor.Od října 2007 jsem byla na nemocenské pak v říjnu 2008 dostanu důchod a v květnu2009 mi ho vezmou.Jsem smutná z našeho zdravotnictví  a péče o nás choré.Určitě nejsem sama co podobného zažili a určitě ještě zažijí. Bude ještě dlouho trvat než si člověk začne vážit člověka. Já svou práci milovala a budu se muset k ní vrátit ,i když ty moje pohyby už nebudou tak rychlé.Ale nikdy nebudu na lidi taková uzavřená a odměřená u mě najdou tu náruč a hodně pochopení vždycky,Přeji všem,aby se měli možnost vyléčit a aby jsme se mohli také někdy bránit.Doba ,kdy jsme měli držet pusy byla ,ale ona je tu pořád.Mějte se  a až půjdete kolem obchůdku,určitě se na Vás budu usmívat,i kdyby to bolelo sebe víc.Vaše Šárka

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Šárko,

proti odebrání invalidního důchodu se můžete odvolat podáním správní žaloby ke krajskému soudu. V příloze tohoto dopisu Vám zasílám vzor této žaloby. 

S pozdravem.

Václav Krása

 

 

….  ….

…. …..

 … .. …

 

 

Krajský soud v ...

Agenda správní a důchodová

…. … … 

… .. …. …

 

 

 

                                                                              ….  7. 7. 2008

 

 

 

žalobce:  …. …., nar. ... ... …, bytem … …,

                … .. ….

 

 

žalovaný: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08  Praha 5

 

 

Žaloba proti rozhodnutí žalované č. j. … ze dne XX.X.2008

 

 

Přílohy: Stejnopis napadeného rozhodnutí

 

 

I.                     Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne XX.X.2008, č.j. ….  mi byl odejmut plný invalidní důchod a to s účinnosti od X. X. 2008. Napadené rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení mi bylo doručeno dne XX. X. 2008.

 

       II. Dle vyjádření České správy sociálního zabezpečení již nejsem nadále plně invalidní, neboť má schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla, z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, údajně pouze o 50 % a jsem tedy nadále uznána pouze částečně invalidní.   

       Česká správa sociálního zabezpečení vydala své rozhodnutí na základě posudku okresní správy sociálního zabezpečení … ze dne X.X.2008.

Dle tohoto posudku okresní správy sociálního zabezpečení …. jsem nadále pouze částečně invalidní. Okresní správa sociálního zabezpečení …však nepřihlédla k tomu, že jsem po těžké operaci páteře …. a z tohoto důvodu odpovídá můj zdravotní stav plné invaliditě. Vzhledem k této skutečnosti považuji rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení za nesprávné a žádám o znovu posouzení mého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a na základě toho o vydání nového rozhodnutí, kterým mi bude opět přiznán plný invalidní důchod.

 

       III. Napadám tedy rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, kterým mi byl odejmut plný invalidní důchod a navrhuji, aby soud vrátil věc k novému rozhodnutí České správě sociálního zabezpečení, v rámci kterého dojde k novému a řádnému posouzení mého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a bude přihlédnuto ke skutečnosti, že jsem…, což má za následek tu skutečnost, že nemohu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

       Zároveň žádám, aby bylo Českou správou sociálního zabezpečení vydáno nové rozhodnutí, kterým mi bude z titulu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu opět přiznán plný invalidní důchod.

 

       IV. Na základě výše uvedených skutečností navrhuji vydání tohoto rozsudku:

 

       Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č.j. …. ze dne XX.X.2008 se zrušuje a věc se vrací k novému posouzení České správě sociálního zabezpečení, v jehož rámci bude přihlédnuto ke skutečnosti, že  … a z tohoto důvodu mi náleží plný invalidní důchod.