Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

zamítnutí námitek při nepřiznání ID

Autor Nováková
Předmět zamítnutí námitek při nepřiznání ID
Dotaz

Dobrý den,

synovi je 33 let, má diagnostikovanou LMD,. lehkou mentální retardaci a sociální fobii.K tomu ještě několik dalších diagnoz. V žádosti o invalidní důchod byl posouzen na 30 % snížené pracovní schopnosti.Takže na invalidní důchod nedosáhl. Myslíme si, že syn byl ale zařazen do špatné tabulky ve vyhlášce pro přiznání procent , protože jeho diagnosy nebyly dostatečně akceptované.Chceme podat soudní žalobu. Jak toto řízení probíhá, kdo sedí u soudu  jako nový posuzovatel zdravotního stavu žadatele ? Syn se svým handicapem psychické nemoci není schopen se sám u soudu obhajovat. Je vhodné najmout si soudního zástupce nebo ho mohu třeba obhajovat já jako matka? Je vůbec šance zvrátit zdravotní posouzení ČSSZ?

                                                       Děkuji Nováková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Nováková,

před podáním žaloby je nutné napřed využít všech možností, které Vám stanoví sprábvní řád. Tou možností je námitka proti rozhodnutí posudkové komise. Tu musíte podat nejprve, před žalobou. Do námitky stačí uvést ty věci, které píšete v dotazu s tím, že námitka se adresuje na ČSSZ, Křížová 25, 155 00 Praha 5, ale musíte jí podat na Vaší OSSZ. Námitku musíte podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání ID. Teprve pokud neuspějete v námitkovém řízení, tak můžete podat správní žalobu, která se podává ke Krajskému soudu. U této žaloby se neplatí poplatky a nemusí Vás zastupovat advokát.

Pokud Vás syn pověří jehío zastupováním před soudem, tak je to samozřejmě možné, ale podpis na pověření musí být ověřenn buď u advokáta nebo na matrice Vašeho města. Správní soud Vám nestanoví důchod, ale může konstatovat, že nebylo postupováno správně a že má být provedeno nové posouzení.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamu na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji