Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

zamítnutí invalidního důchodu

Autor Marie Kočová
Předmět zamítnutí invalidního důchodu
Dotaz

Dobrý den, v nějakém dotazu o invalidních důchodech odpovídáte , že posuzování invalidního důchodu  od posudkového lékaře není někdy správné, proč to teda nezměníte.Můj syn se léčí 10let s ledvinami , dneska jezdí 3x týdně do dialýzačního centra na 5 hodin.Pracuje u soukromníka , bude muset ohledně nemoci pracovní poměr ukončit a přihlásit se na úřad práce.Plný invalidní důchod mu nebyl přiznán. Myslíte si že je to správný postup  od posudkového lékaře , který posoudil že má málo procent  asi 60% na invaliditu ,že musí mít více, když ví že ho nikde nikdo nezaměstná když 3x na 5 hodin chodí na dialýzu a čeká na transplantaci ledviny.

Děkuji za odpovědˇ Marie

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Kočová,

věřte mi, že kdybych mohl změnit způsob posuzování míry invalidity, tak bych tak udělal. Ale nezáleží to na mně. Domnívám se, že situace Vašeho syna je taková, že by se mohl odvolat proti rozhodnutí posudkového lékaře. Doporučuji Vám teno postup.

od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu.

S pozdravem Václav Krása