Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

žaloba proti zamítnutí ID

Autor Gábina
Předmět žaloba proti zamítnutí ID
Dotaz

Hezký den,

ráda bych se zeptala, jakým způsobem probíhá odvolání proti nepřiznání invalidního důchodu. Jedná se o paní, která pobírala ID I. stupně z důvodu postižení kyčelních kloubů, po několika operacích, trpí velkými bolestmi. V listopadu jí ID zamítli, již si podala námitku proti rozhodnutí, proběhlo opravné řízení a důchod jí stejně nebyl přiznám. Chtěla by podat žalobu k soudu, dočetla jsem se, že se podává k okresnímu soudu...ráda bych věděla jak probíhá proces a zda není lepší si raději podat novou žádost o invalidní důchod...

Předem moc děkuji za odpověď

S pozdravem a přáním pěkného dne

Šínová Gabriela

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Gábina,

doporučuji Vám tento postup.

Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o snížení nebo odebrání ID je možné podat námitku. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude snížen nebo odebrán. Pokud námitka bude přijata, nebo uspějete v soudním řízení, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

S pozdravem Václav Krása