Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Žaloba o nepřiznání PID

Autor šárka
Předmět Žaloba o nepřiznání PID
Dotaz Dobrý den pane Krása, od narození mám těžké zdravotní postižení, s následnými dvěma po sobě složitými operacemi.Jedná se o poruchu pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí.V roce 2006 jsem požádala o invalidní důchod. Ten mi nebyl přiznán a to jenom díky nezodpovědnému přístupu posudkového lékaře OSSZ, který neměl sebemenší zájem zkoumat mé onemocnění především na základě mnou udávaných potíží, kdy tyto měly být mimo jiné hlavním důvodem pro stanovení výše pracovních schopností.Potvrdila jenom svoji dostatečnou zdatnost, aby její posudek byl dobře úřednicky zformulován. Proto jsem znovu žádala v roce 2007, kdy mi byl přiznán ČID-trvale.V roce 2009 jsem žádala o ID se zpětnou platností a to od r. 2006, jelikož se jednalo o naprosto stejné zdravotní potíže, možná v roce 2006 odborným lékařem jinak popsané, ale ve skutečnosti stejné prokázané poruchy se stejným funkčním dopadem, jak v roce 2007. Proti tomuto nepřiznání ID jsem podala žalobu ke Krajskému soudu,kdy ten ji však zamítl.Problém vidím v tom, že soudy nehledají spravedlnost, ale pouze paragrafy, na základě kterých by mohly žalobu zamítnout. To znamená, že co není v paragrafech tak neexistuje.Mám stanovenou míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti 50%.V současné době je můj zdravotní stav natolik neuspokojivý, že další 50% výdělečné činnosti nejsem schopna.Někdy mě zaráží, když čtu dotazy typu :/ mám PID, kolik hodin můžu pracovat a kolik si můžu vydělat aby mi nebyl odebrán důchod?/Já nedokáži zvládnout práci s ČID,snaha vydržet v zaměstnání /a to nemluvím o dopravě-kdy mám neuvěřitelné problémy s chůzí/při jakékoliv pracovní činnosti ,kdy jsem pracovala jako uklizečka pokojská, výroba zákusků-cukrářka, je tato snaha marná a vždycky jsem skončila na pracovní neschopnosti. Paradoxně, přestože mám středoškolské vzdělání,není možné v mém případě ani uplatnění se v této profesi,/těžké postižení krční páteře, skolioza/.Nevím jak dál řešit tuto situaci, kdy jsem ne vlastní vinou bez práce a jako samoživitelka s ČID 5.900,-Kč. Děkuji moc za radu.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Šárko,

především nemůžete podávat žalobu na přiznání PID zpětně od roku 2006. Nejen v našem zákonodárství platí, že není možné uplatňovat nároky ze sociálních systémů zpětně proti jednou uzavřenému správnímu řízení. Pokud se domníváte, že Váš zdravotní stav je takový, aby Vám byl přiznán PID, musíte si podat novou žádost o přiznání PID, ale nikoliv se zpětnou platností. Pokud se žádosti neuspějete, musíte do 30 dnů podat námitku proti rozhodnutí ČSSZ. Námitka se podává k  MPSV ČR, a to prostřednictvím ČSSZ, Křížova 25, 225 08 Praha 5. Teprve když neuspějete s námitkou, můžete podat správní žalobu ke krajskému soudu. V případě, že žijete sama, nebo příjmy Vaší rodiny jsou nedostatečné, je možné, abyste zvážila požádat o příspěvek na bydlení.

S pozdravem Václav Krása