Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Vypočítávání důchodu

Autor Anna Deckerová
Předmět Vypočítávání důchodu
Dotaz Vážený pane Krása, předem bych Vám chtěla poděkovat za Vaši práci, kterou odvádíte ohledně kolem postižených osob. Přecházela jsem před deseti lety z inv. důchodu do starobního. Každopádně jsem si polepšila tím přestupem do starobního. Ale proč Vám hlavně píši. 1/ pracovala jsem od 16ti let, v té době jsem také odváděla do soc. pojištění dávky, za které mi nebyla naúčtována procenta do důchodu za tyto roky. 2/ důchod v roce 1991 mi byl počítán do 57 let. Odchody do důchodů se prodlužovaly, ale mně ty tři roky do 60ti let se nepočítali. Odůvodnili to tím, že jsem dlouho čerpala plný inv. důchod a že nemám na tyto procenta nárok. Jsem osoba s vrozenou vadou. Hendikepem jsem trpěla hlavně v mládí. Hodně jsem napadala na nohu, a to byl důvod proč jsem se nevdala a nezaložila rodinu. Proč Vám hlavně píši, je důvod, že sociální politika ohledně invalidů je dost mizerná. V těch 57 letech jsem o přeřazení do star. důchodu nemohla požádat, ale až v těch 60ti letech. Normálně komukoliv kdo odešel do důchodu, tak se mu ty léta už připočítávali, nám invalidům ne, protože jsem čerpala soc. dávky déle než pět let. Jsem osoba s vrozenou vadou a prodělala jsem devět operací na kyčlích. Z toho důvodu jsem se nemohla vdávat, natož ještě mít rodinu. Byla jsem více po nemocnicích a o berlích. Co mně strašně mrzí, že se vyplácejí vdovské důchody a tyto důchody napomáhají dětem těchto rodičů. Pořád slyším, že musí pomáhat dětem, že jim musí přispět na to a to. Že děti jsou chudáci. Děti jsou na podporách, zaměstnání se ani nesnaží hledat. Pokud by chtěli pracovat, tak si myslím, že práci by v dnešní době mohli sehnat, pokud chtějí pracovat. Ale ono je lepší brát tu podporu. Rodiče /důchodci/ nám pomůžou. Z jakého důvodu, jsou invalidé, tak omezováni v procentech na důchodech? Ty vyžít musí i s tím málem a lidem se vyplácejí vdovské důchody. To vůbec nemůžu pochopit. Ta osoba prostě už nežije, tak proč stát se stará o tyto důchodce. Já si myslím, že si měli za svůj život lidi šetřit a ne, že budou brát po manželovi, nebo po manželce. Invalida žije celý život sám a musí s tím jedním důchodem vydržet až do smrti. Musí si platit taky režii bytu atd. Nechápu, proč tomu tak je. Ještě nakonec paní Marksová, by chtěla přispívat lidem, který budou mít děti. Těžce nemocní lidé/invalidé/ prostě tu rodinu založit nemůžou a pořád se to točí kolem zdravých lidí. Myslím si, že opravdu tady není něco v pořádku. Že by měla hlavně řešit i tuto sociální politiku, o tom není nikde ani řeč. Jsem opravdu z toho znechucená. Mladí lidé mají před barákem dvě auta, jezdí si po zahr. dovolených, ale ať si nestěžují, že jsou chudáci. Rodiče /důchodci/ jim z toho vdovského vypomáhají. Slyšíte nějakého invalidního člověka, že by si stěžoval? Já teda ne. Co se týče mé osoby, neberte to prosím Vás, že si ztěžuji. To v žádném případě ne. Ale nemohu se pořád s tím smířit, že pí. Marksová pro nás invalidy vůbec neřeší něco lepšího. Vždyť i my jsme pracovali celý život, pokud nám to zdravotní stav dovolil. Věřím, že se snad postavíte za nás invalidy a tuto otázku ohledně vdovského důchodu budete nějak řešit. Možná by bylo dobré, kdyby jim ty důchody zkrátily a přidali to těm lidem, co mají průkazky ZTP a ZTP/P. Ani nevíte, jakou mám radost, že nám bude invalidům zvýšená mobilita ze 400,- Kč o 150,- Kč. To je pro mně opravdu velká částka. Mám z toho opravdu radost. Věřím, že jste se o to určitě hodně zasloužil a za to Vám moc děkuji. Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za Vaši činnost a přeji Vám hlavně hodně úspěchů jak v pracovním, tak i v osobním životě. S pozdravem A. Deckerová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Deckerová,

přiznám se, že Vašemu dopisu vůbec nerozumím. U příjemců ID III. stupně se doba, kdy je pobírán tento důchod, počítá jako doba náhradní, pokud člověk nepracuje.

Pokud Vám nebyly započítána nějaká léta do důchodu, tak jste se měla tehdy odvolat, případně se obrátit na Správní soud. Obávám se, že po 10 letech již nemůžete uplatnit žádné nároky ve věci důchodu. 

Vůbec nerozumím tomu, proč by Vám nebyly 3 roky počítány do doby pojištění mezi 57 - 60 rokem věku. Problém je, že po 10 letech je již vše skutečně promlčené a obávám se, že Vám vlastně nemohu pomoci.


S pozdravem Václav Krása


Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamu na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji