Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

výplata invalidního důchodu zpětně

Autor Barbora Vrážková
Předmět výplata invalidního důchodu zpětně
Dotaz

Dobrý den,


den 6. 10. 2012 mi byl přiznán iD II. stupně. Tím, že jsem byla řadu let v domácnosti jsem nesplňovala zákonné podmínky pro přiznání jakékoliv finanční částky, což je pochopitelné.

Odvolala jsem se a posudková lékařka mi na základě kompletní zdravotní dokumentace přiznala nárok zpětně. Na základě toho data jsem splnilai zákonné podmínky pro vyplácení invalidního důchodu.

Pokud jsem správně pochopila odpověď na dotaz , www.vaclavkrasa.cz/poradna/dotazy-a-odpovedi/ostatni/vyplata-invalidniho-duchodu-zpetne-2351.html bude mi invalidní důchod vyplacen zpětně pouze ode dne podání žádosti, čili od 6. 10 2012? Patrně je tak nastaven nějaký zákon, ale bráno selským rozumem, nevidím v tom logiku. Co těch několik roků zpět, za ty nedostanu nic? A proč?

A od tohoto dne za mě bude zdravotní pojištění platit stát?

Děkuji za Vaší odpověd.

S pozdravem

Barbora Vrážková

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Vrážková,

 

z Vašeho dotazu vyplývá, že ke dni podání žádosti o invalidní důchod Vám podle prvostupňového rozhodnutí, důchod nenáležel pro nesplnění podmínky doby pojištění ke dni podání žádosti. Teprve na  základě opravného prostředku bylo stanovené nové (dřívější) datum vzniku invalidity, ke kterému jste již podmínky na invalidní důchod druhého stupně splňovala. K Vašemu dotazu, zda bude důchod vyplácen ode dne žádosti či ode dne vzniku invalidity odpovídám, že podle ustanovení § 56 odstavce 1 písmeno b) zjistí-li se, že důchod byl neprávem odepřen, a nebo přiznán od pozdějšího data než od jakého náleží, důchod se přizná a to ode dne od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Podle druhé věty tohoto ustanovení se přitom důchod nebo jeho zvýšení doplatí nejvýše 5 let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod. Ve Vašem případě to tedy znamená, že pokud ode dne vzniku invalidity do 6.10.2012 neuplynulo 5 let, důchod se Vám doplatí za dobu za kterou náleží.

 

S pozdravem Václav Krása

 

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.