Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Vydání rozhodnutí na základě podaných námitek

Autor Radomil Paták
Předmět Vydání rozhodnutí na základě podaných námitek
Dotaz Dobrý den, pane Kráso, okresní správou sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) byl vydán posudek, podle kterého nejsem již nadále invalidní. Následně jsem obdržel rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), kterým se mé sobě odnímá invalidní důchod. Proti tomuto rozhodnutí ČSSZ jsem v souladu s poučením uvedeným v rozhodnutí ČSSZ podal k příslušné OSSZ námitky a od OSSZ jsem následně obdržel nový posudek o invaliditě, který potvrzuje původní posudek OSSZ. Bude na základě nového posudku OSSZ, který byl vydán na základě mnou podaných námitek, vydáno i nové rozhodnutí ČSSZ? Nový posudek, který byl vydán na základě mnou podaných námitek, neobsahuje žádné poučení o možnosti odvolání. Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Patáku,

měl byste obdržet rozhodnutí o zamítnutí Vaší námitky. Po té máte 60 dní na to, abyste podal správní žalobu, která se podává ke Krajskému soudu. neplatí se žádné poplatky a není třeba advokát.

S pozdravem Václav Krása