Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

termín LPK

Autor dagmar
Předmět termín LPK
Dotaz Vážený pane Kráso, prosím o radu v této záležitosti : v 7/2015 mi byl LPK snížen stupeň invalidity z 3. na druhý stupeň a zároveň byla posudkovým lékařem stanoven termín dalšího přešetření zdravotního stavu na 7/2016. Já jsem proti rozhodnutí LPK tehdy vznesla námitku, posudková lékařka krajské LPK potvrdila rozhodnutí okresního lékaře, že snížení stupně invalidity bylo v souladu s provedeným šetřením, nicméně v rozhodnutí uvedla, že nesouhlasí se stanoviskem okresního lékaře, že by během jednoho roku mohlo dojít k výraznému zlepšení zdravotního a stavu a tudíž původně určený termín LPK stanovila až za další rok, tzn. na 7/2017. Já jsem však nyní od OSSZ v místě bydliště opět obdržela výzvu k přešetření zdravotního stavu s tím, že kontrola bude provedena v 7/2016 tak jak původně rozhodl okresní posudkový lékař. Chci se tedy zeptat, jakou váhu v tomto případě má rozhodnutí krajské posudkové lékařky, podle níž byla stanovena LPK až za další rok....děkuji za váš čas a vstřícnost..Dagmar

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Dagmaro,

doporučuji Vám, abyste se kontroly LPK účastnila, protože řízení se může uskutečnit i bez Vás. Takže bude lepé, když budete přítomna. Stanovisko LPS, v rámci odvolacího řízení nemá váhu správního rozhodnutí. Je nezbytné, abyste si zajistila novou lékařskou zprávu od svého ošetřujícího lékaře. Doporučují Vám, abyste příště nezůstala pouze u námitky, ale pokud s ní neuspějete, podejte i správní žalobu.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, pokud si prohlédnete reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji.