Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Splňuji potřebnou dobu pojištění?

Autor žadatelka
Předmět Splňuji potřebnou dobu pojištění?
Dotaz

Dobrý den,obracím se na Vaši poradnu s dotazem,zda splňuji potřebnou dobu pojištění pro invalidní důchod. Mám podanou žádost o id,předtím jsem 4 roky studovala sš a 5 a půl roku vš bez přerušení. Pak jsem byla evidována rok a půl na úřadu práce a doposud jsem bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. V době evidence na up mi byl na měsíc obnoven statut studenta,byla jsem vyřazena z evidence a po měsíci,dky jsem podala žádost o přerušení,jsem byla do evidence znovu zařazena.

Nevím,zda splňuji potřebnou dobu pojištění pro nárok na důchod,bude-li mi vůbec přiznán.

Děkuji

S pozdravem

žadatelka o id

Odpověd na dotaz:

Vážená paní žadatelko,

slušnost je uvést svoje jméno.

Počet let, potřebných pro přiznání ID dstanoví § 40, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

§ 40

 (1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku
 
a) do 20 let méně než jeden rok,
 
b) od 20 let do 22 let jeden rok,
 
c) od 22 let do 24 let dva roky,
 
d) od 24 let do 26 let tři roky,
 
e) od 26 let do 28 let čtyři roky a
 
f) nad 28 let pět roků.
 
 (2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.
 
 (3) Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde přiměřeně.

S pozdravem Václav Krása