Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Snížení stupně invalidity

Autor Verča
Předmět Snížení stupně invalidity
Dotaz

Vážený pane Kráso!

Především Vám velmi děkuji, že se zastáváte nemocných, kteří jsou slabí a bezradní v této dravé době.

Jsem 16 let v PID s RS, podle dnešního posouzení komise s 60% poklesem pracovní schopnosti (míry postižení).

Při minulém posuzování před 3 lety to bylo 70%. Krom RS mám 9 přidružených diagnóz, nejvýznamnější z nich je insuficience nadledvin po intenzivní kortikoidní léčbě RS, která vyžaduje už několik let trvalou hormonální substituci. Několikrát jsem totiž po větší stresové zátěži prodělala kolaps s následnou hospitalizací a infuzemi Hydrokortizonu. Při větší zátěži si dnes zvyšuji dle instrukcí endokrinologa dávku léků sama.

Při kontrole mi dnes lékařka řekla, že ani tento můj zdravotní problém není pro posouzení míry postižení relevantní (přestože při opakovaném selhání nadledvin jsem byla v ohrožení života) a nezvýšila mi tedy procentní stupeň postižení na ostatní diagnózy ani o bod.

Má smysl se odvolávat? Máme malé příjmy, 2 studující děti a bojím se, že v případě zdlouhavého odvolacího řízení nebudeme mít v rodinném rozpočtu dostatek propstředků na zajištění živobytí....

Děkuji. Verča  

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Verčo,

samozřejmě, že má smysl se bránit proti rozhodnutí posudkové komise. Doporučuji Vám tento postup.

 

Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude odebrán. Pokud námitka bude přijata, případně budete se dále soudit a vyhrajete, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

S pozdravem Václav Krása