Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

rozhodnutí LPK

Autor František Spáčil
Předmět rozhodnutí LPK
Dotaz

Vážený pane Kráso,                                                                                                                                      Je mě 57 roků a po celou dobu pokud mě zdraví sloužilo, jsem
> pracoval po stavbách jako elektromontér. V roce 2005 mě byl přiznán vzhledem k
> dlouhobému nepříznivému zdravotnímu stavu ČID, který je od 1.1.2010 považován za
> ID II stupně. V minulém roce nastaly problémy s chůzí, resp s kolenními klouby.
> RTG - těžká artroza obou kolenních kloubů st III - IV. Po vyčerpání všech
> možností léčby včetně artroskopického zásahu v levém koleni se došlo ke
> konečnému řešení TEP v co nejkratším termínu napřed jedno pak druhé.  Podotýkám, že bez
> opěrných holí nejsem schopen chůze. Vzhledem k tomu, že jsem v pracovní
> neschopnosti a končí mě podp. doba 380 dnů, odeslal mě můj ošetřující lékař k
> LPK. Při druhé návštěvě (při první jsem byl vyhozen s odůvod něním,že lékařská zpráva je neůplná) po téměř groteskním představením a byrokratické přednášce ve smyslu, že
> všichni simulanti by chtěli invalidní důchod jsem si připadal jak v 80-tých
> letech, za éry tvrdé totality. Potom došel posudkový lékař k překvapivému
> závěru: v důsledku dlouhodobého a nedohledného léčení ( ID III stupně nepřipadá v úvahu),ukončit pracovní neschopnost k termínu podp doby a hlásit se na UP. Proto se na Vás obracím o radu. Je možné se nějak odvolat?                                                                                     Předem děkuji za Vaši odpověď Spáčil

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Spáčile,

doporučuji Vám tento postup.

 

Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude odebrán. Pokud námitka bude přijata, případně budete se dále soudit a vyhrajete, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

S pozdravem Václav Krása