Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Re: Žádost o ID - správný postup

Autor David K.
Předmět Re: Žádost o ID - správný postup
Dotaz

Vážený pane Kráso,

moc Vám děkuji za rychlou odpověď na můj dotaz ohledně postupu při podání žádosti o ID. Chtěl bych ještě doplnit, že nepracuji, jsem student. Až do maturity jsem studium zvládal víceméně bez problémů (i když jsem už od 15 let měl ZPS), v r. 2010 - hned na začátku studia na VŠ - jsem ale kvůli výraznému zhoršení zdravotního stavu musel přejít do kombinované formy studia, ve které jsem dosud. Do školy jezdím jen velmi nepravidelně, prezenčního studia nejsem schopen. V r. 2011 jsem si proto zažádal o ID, ale - jak už jsem psal - neúspěšně (přiřkli mi jen 10 %). Nyní bych to chtěl zkusit znovu, myslím, že tím nemůžu nic zkazit. I jen minimální důchod by pro mě a moje rodiče byl vítaným příspěvkem na nemalé výdaje spojené se zdravotní péčí.

Ještě bych Vám, pane Kráso, chtěl jménem všech tazatelů poděkovat za to, s jakou ochotou a trpělivostí nám odpovídáte, a za vše, co pro lidi s nejrůznějšími zdravotními indispozicemi v ČR děláte. Máte můj velký obdiv.

S pozdravem a úctou David K.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Davide,

děkuji Vám za uznání. vaše situace však může být docela složitá. Pokud nestudujete v řádném denním studiu, tak Vám nemusí být studium uznáno jako doba zaměstnání. To by mělo za následek, že nebudete mít potřebný počet odpracovaných let. proto Vám doporučuji, abyste žádost podal co nejdříve. je nezbytné mít důkladné lékařské zprávy o vašem zdravotním stavu. Do žádosti napiště, že jste student vysoké školy.

S pozdravem Václav Krása

Vážený pane,

rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohl Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.