Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

rada prosím

Autor Štěpánka Behúlová
Předmět rada prosím
Dotaz Krásný den pane Krásno, mám na Vás strašně velkou prosbu o radu, ačkoliv jsem četla, že Vám chodí nespočet dotazů, s tímhle si rady nevím. Téměř od mala...cca 4 let mám asthma bronchiale,alergie prach, peří,seno,pyl,rozttoče,srsti,vystřídáno spoustu léků, nyní sledována v Motole na imunologii...medikace: xyzal,singulair,symbicort. Od konce r.2009 mám Revmatoidní artritidu RF seronegativní, načež mi to začalo velkými klouby a leden 2010 jsem byla na stabilizaci krčních obratlů C1,C2-nestbilita-bolesti hlavy vertiginozní stavy.Amentní stav během hospitalizace.Načež stále mám potíže,hlavu vpravo neotočím tak jak bych měla a hlavu mám neustále, jak střep, na co mi neustále je řečeno, že může být.Chvíli po té mne začalo neuvěřitelně bolet kolena, natékast do neuvěřitelných rozměrů a výpotek byl tu tam.Na vytažení jsem byla i 2-3 do týdne, což je jen nebezpečné a nikdo nic nedělal, vše se jen prodl,užovals, jeen se aplikoval kortikoid za kortikoidem, až to došlo do fáze artroskopické synovektomie apoté otevřené..a stejně jsem měla trápení a še se vracelo.Na to hned kyčle, ramenaa, maalé klouby a teď už téměř všechny.Dcera mne musela oblékat v 6 letech, což pro mnee bylo dost smutné.Nicméne když už jsem měla CRP 120 rozhodlo se požádat o biologickou léčbu, kdy jsem dostala schválení nějakého výzkumu, kdy jsem po 3infuzi zkolaabovals byla jsem opět tam, kde jsem bylaa.Po půl roce další biologická, která vydržela rok Embrel, vloni mi zjistili spondilitidu 2stupně, tak 3 biologická Simponi a držím něco přes rok, ale už jsem byla 3 hospitalizovánaa pro zhoršení a bolesti, ale testy mám v pořádku, taak mě nikdo bohužel neřeší.Předloni mi oznámili, že mám drobný kavernom ovoidní fokus v levé mozečkové hemisféře s lehkou progresí velikosti 5x7, který s v porovnání s dokumentací z r.2009 minimálně zvětšil, al. Letos mi oznámili, že mám osteopenii a nasadili mi léčbu ACLASTOU, na kterou budu dojíždět každý rok 1x moje medikace celkově Simponi-aplikace 1xtýdně Medrol 4mg 1-0-0 metoject 50mg/ml injekční roztok 0,5 1-0-0 v pátek acidum folicum v sobotu helicid caltrate vigantol ostatní medikace xyzaal topmax lamictal symbicort singulair sanval escitalopram dimexol Jsem sledována v revmatologickém ústavu Nicméně moje prosba zní: od roku 2010 mám invalidní důchod prvního stupně kdy mám nějských 30 procent, ale ted jseem zkusila o přezkoumání protože mám navíc spondilitidu a operaci kolene a osteopenii, nalomené obratle a spoustu jiného, ale oni mi tady v Příbrami u posudkové i tak řekli, že můj stav stále splňuje pioze nějkaých 30 proscent a já tomu zkrátka nerozumím :-( Jak tohle mohu řešit?? Mnohokrát děkuji za jakoukoliv odpověď. Krásný den a s pozdravem Behúlová śtěpánka

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Behúlová, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Z toho, co mi sdělujete, je velmi obtížné určit, zda splňujete podmínky pro přiznání vyššího stupně invalidního důchodu. Zde je velmi důležité jak závažné Vaše zdravotní problémy jsou, což lze dovodit z Vašich zpráv od ošetřujících lékařů. Pro posouzení je rozhodující v jaké míře ovlivňují Vaši míru pracovní schopnosti.

Na Váš dotaz tedy nelze dát jednoznačnou odpověď. Z popisu Vašeho zdravotního stavu však mám za to, že bodové ohodnocení třiceti body nepřichází v úvahu, neboť minimální počet bodů pro invaliditu prvního stupně je 35. Z diagnóz, které uvádíte a z popisu Vašeho současného zdravotního stavu bych usuzoval, že rozhodující příčinou Vašich potíží je revmatoidní artritida, což je postižení, které je z hlediska ztráty pracovní schopnosti hodnoceno největším počtem bodů. V příloze vyhlášky č. 359/2009 Sb. je revmatoidní artritida rozdělena do čtyř skupin s bodovým hodnocením od deseti do sedmdesáti bodů. To znamená, že  revmatoidní artritida sama o sobě může vést až k invaliditě třetího stupně. Pro účely zvýšení stupně invalidity bych doporučoval obrátit se na Vašeho revmatologa, se žádostí, aby zpracoval lékařskou zprávu tak, aby posudkový lékař měl dostatečně přesné vodítko pro posouzení zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že odborní lékaři nemají v drtivé většině případů znalosti o právní úpravě, přikládám kopii úpravy revmatoidní artritidy z přílohy vyhlášky č. 359/2009 Sb. z kapitoly XIII oddíl A.:

Revmatoidní artritida (RA)
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí celkové příznaky a aktivita postižení stanovená klinicky a laboratorně, morfologické stadium, vývoj postižení, rychlost progrese, vývojová fáze, strukturální poškození doprovázené kontrakturami, deformitami, atrofiemi svalů. Hodnotí se též délka trvání, u časných forem (méně než 2 roky trvání) je nutno vzít v úvahu, že je větší šance na remisi a funkční změny jsou při účinné léčbě reverzibilní. Zároveň je nutno přihlédnout i k odpovědi na léčbu, přítomnosti mimokloubních projevů (např. plicní fibróza, vaskulitida), přítomnosti kloubních komplikací (nekróza, ankylóza, nestabilita) a systémových komplikací (osteoporóza, amyloidóza, anemie, deprese) a komplikací léčby (žaludeční vředy, orgánová toxicita). Ze zobrazovacích metod se hodnotí RTG jako základní zobrazovací metoda a v určitých indikacích lze použít i magnetickou rezonanci - MRI nebo sonografii. Ke zhodnocení základních ukazatelů u RA je vhodné používat valorizované numerické ukazatele, tzn. pro aktivitu DAS 28 (Disease aktivity score) a pro hodnocení funkce dotazník HAQ (Health Assessment Questionnare).

2b) – 20 – 35 bodů

Pomalu progredující formy,
lehká až střední porucha funkce, HAQ > 0,5 a < 1,0, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků, aktivita trvale nízká, DAS 28 < 3,2, možná občasná vzplanutí, stavy bez orgánového poškození a systémových projevů, rentgenová přechodná progrese minimální

2c) – 40 – 60 bodů

Středně těžké formy,
HAQ > 1,0 a < 1,5, střední až výraznější porucha funkce horních a/nebo dolních končetin, podstatné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity omezeny, přítomny deformity a kloubní deformace, svalové atrofie, šlachové problémy, aktivita zpravidla střední až vysoká, DAS 28 > 3,2, trvalá rentgenová progrese

2d) – 70 bodů

Těžké formy,
těžká porucha funkce, HAQ > 1,5, těžké snížení celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena, destrukce a deformity kloubů, komplikace (nekrózy, subluxace, ankylózy, destrukce), výrazná rentgenová progrese, aktivita vysoká, DAS 28 > 5,1 (u pozdní formy může již aktivita poklesnout)

Požádejte Vašeho lékaře, aby lékařskou zprávu zpracoval tak, aby bylo zřejmé, jak závažné je Vaše postižení a to včetně dopadů na páteř, na velké klouby atd. Obdobně doporučuji postupovat i u jiných postižení, kterými trpíte, ačkoliv jejich bodová hodnota bude zpravidla výrazně nižší, než hodnota revmatoidní artritidy. Ty tedy mohou pouze zvýšit počet bodů u Vaší základní diagnózy směrem k jejich horní hranici. K získání potřebných informací doporučuji webovou stránku https://www.zakonyprolidi.cz/.

Věřím, že je tato informace pro Vás dostačující.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku