Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

průkaz ZTP

Autor Věra Böhmová
Předmět průkaz ZTP
Dotaz

Dobrý den,prosím poraďte mám 42 let  onemocnění : panická porucha s agorafóbií s léky CITALEC 20 dávky 1-0-0,NEUROL 0,5 DÁVKY1-0-1,TRITTICO AC 150 DÁVKY 0-0-1/3 nemohu nikam jít sama vždy musím mít doprovod . ART hypertenze ,hypothyrosa v.s.na podkladě t-itis.substituce,hypercholesterolemie,spelektomie pro úraz před lety trombocytosa  s léky: BISOPROLOL-RATIOPHARM  5 mg 1-0-0,EUTHYROX 50  1-0-0,,TULIP 10 mg 0-0-1 obden,     GLAUKOM  s kapkami :TRAVATAN 0-0-1,AZOPT 1-0-0.Lékař z psychiatrie  a taktéž obvodní lékařka navrhují  invalidní důchod .Nikam nechodím jsem neustále doma  ,protože mám hrůzu někam jít natož jet třeba autobusem k lékaři, neustále mě na kontroly doprovází manžel a jelikož nevlastníme automobil musí si stále půjčovat od známých, moje komunikace se světem je pouze závislá na počítači, protože někam jít sama to by byla hrůza a mám strach že bych tam umřela.Předem  děkuji  za odpověď .S pozdravem  Věra Böhmová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Bohmová,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem

Václav Krása

Dobrý den,

problematiku průkazek TP, ZTP a ZTP/P upravuje vyhláška č. 182/1991 Sb., zejména její přílohy č. 2 a 3.

 

Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) se přiznávají v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta dolní končetiny vysoko ve stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem nebo v kyčli,

b) anatomická ztráta obou končetin v bércích a výše nebo ztráta podstatných částí horní a dolní končetiny v úrovni pažní a stehenní kosti nebo obou horních končetin v úrovni paže,

c) funkční ztráta jedné dolní a jedné horní končetiny (například hemiplegie nebo těžká hemiparéza) nebo obou dolních končetin (například paraplegie nebo těžká paraparéza, těžká destrukce kolenních a kyčelních kloubů),

d) těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se přitom rozumí trup, páteř, pánev, končetina,

e) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

f) dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou a více orgánů, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti,

g) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 st. kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

h) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota u dětí do ukončení povinné školní docházky,

i) střední, těžká a hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ horší než 50, psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace,

j) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší než 65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku.

 

Mimořádné výhody III. stupně lze přiznat také v případech nemocí a vad, které zde nejsou uvedené, pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost. Z tohoto důvodu bych doporučila požádat o přiznání mimořádných výhod III. stupně na sociálním odboru místního úřadu a v případě neúspěchu podat odvolání.

 

Při získání mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P) má držitel průkazu a jeho průvodce mimo jiné nárok na bezplatnou dopravu spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvaj, trolejbus, autobus, metro).

 

S pozdravem

Petra Štěrbová, Dis.

Poradna pro seniory a osoby se zdravotním postižením NRZP ČR

tel.: 266 753 422

www.nrzp.cz