Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

prosím o radu

Autor pí.Havránková
Předmět prosím o radu
Dotaz

Vážený p.Kráso, mám na Vás dotaz. V lońském roce mi byl odebrán ID 3.st. a změněn na druhý s vysvětlením, že jsme v ochranné lhůtě. V letošním roce jsem byla opět na komisi a byl mi potvrzen  přiznán  ID 2st. chtěla jsem podat námitku, ale to již nešlo, protože to bylo potvrzení loňského rozhodnutí. tak jsem tedy zažádala o nové přezkoumání ID a tam mi byl přiznán opět ID 2.st., podala jsem námitku a po přezkoumání na krajském správě .soc.zab. mi opět potvrdili 2.st .další krok je tedy podání správní žaloby k soudu.  Na  všech přezkoumáních u komisí lékaři používali stejné věty se slovy pokud se budu odvolávat - bránit, tak mi sníží nakonec ID na 1. stupeň. Chi se zeptat, jak to vlastně probíhá u soudu, kdo vlastně rozhoduje o výši ID při soudním jednání, jestli je to zase lékař ČSSZ, nebo jiný a jestli mi tedy při soudním řízemí může být odebrán i 2.st.ID.  Dále prosím o vysvětlení jak se má správně postupovat při podání žaloby, na koho se mám obrátit (právník, příp.lékaři). Děkuji  

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Havránková,

je nepřípustné, aby Vám posudkový lékař vyhrožoval, že v případě námitky Vám bude  snížen ID na I. stupeň. Nejlépe by bylo, kdybyste si takové tvrzení nahrála, nebo požádala o písemné vyjádření. Máte ještě možnost podat správní žalobu, která se podává ke krajskému soudu a u ní se neplatí soudní poplatky. Správní žaloba posuzuje pouze zda posuzující orgán vzal všechny okolnosti v úvahu při svém rozhodování. Tudíž tento soud Vám nemůže snížit stupeň ID. Správní žalobu musíte podat do 30 dní po doručení výsledku námitky. Stačí jednoduše napsat, že podáváte správní žalobu ve věci přiznání ID  II. stupně. definovat v čem posuzující orgán pochybyl. Soud vychází z původního posouzení, ale může si vyžádat různé posudky.

S pozdravem Václav Krása