Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Prosba o radu

Autor Miroslav Janíček
Předmět Prosba o radu
Dotaz

Dobrý den p. Kráso.

V patek jsem byl před komisí LPK a byl mi snížen stupěň invalidity z 2 stupňe na 1 stupeň.Jsem po operci krční páteře, trpím revmatizmem, bederní pateří, atd. Mě však zajímá jak se můžu odvolat proti výroku komise a jak se počítají procenta. Pokud můžu poprosit zda mi může poradit nějaký právní zástupce. Děkuji za odpověď.

Miroslav Janíček

Bulhary 195, 69189

Břeclav

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Janíčku,

protiu rozhodnutí LPK je možné podat do 15 dní námitku. Námitka se podává prostřednictvím OSSZ na ČSSZ. Námitka nemá odkladný účinek. Námitka musí směřovat vůči postupu posuzujícího orgánu. Pokud jde o přepočet důchodu, posílám Vám ceou pasáž, o přepočítacích koeficientech, kterou vypracoval JUDr. Jan Hutař.

I. Systém důchodového pojištění

Nezměněná zůstává struktura důchodu: starobní, invalidní důchody I. - III. stupně, pozůstalostní důchody, vdovský, vdovecký, sirotčí nemění se podmínky pro přiznání důchodu ani jejich struktura či rozsah započítávaných dob. Od 1. 10. 2011 se však mění způsob výpočtu procentní výměry všech důchodů tak, že důchody vypočítané z vyměřovacího základu nižšího než 35.000 Kč jsou nižší než důchody vypočítané z této částky před tímto datem. Zákonem č. 220/2011 Sb., byly stanoveny koeficienty pro přepočet invalidních důchodů, které mají za následek pokles procentní výměry v případě změn stupně invalidity je to důsledek znění čl. II. jehož bod 3 zní:

3. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši, a je-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 došlo ke změně stupně invalidity z prvního stupně na druhý nebo třetí stupeň invalidity, popřípadě na druhý stupeň invalidity a poté z druhého stupně na třetí stupeň invalidity nebo na třetí stupeň invalidity a poté z třetího stupně na druhý stupeň invalidity, a po 31. prosinci 2011 dojde ke změně stupně invalidity

 a) z druhého stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,6667,

 b) z třetího stupně na druhý stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,3333,

 c) z třetího stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,2222,

 d) z druhého stupně na třetí stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 1,3333.

 Dopad těchto změn budeme ilustrovat na následujících příkladech:

  1. Podle ustanovení § 41 odst. 2 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění

a)    činí výše procentní výměry invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění 0,5% výpočtového základu měsíčně jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu I. stupně

b)    činí výše procentní výměry invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění 0,75% výpočtového základu měsíčně jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu II. stupně

c)    činí výše procentní výměry invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění 1,5% výpočtového základu měsíčně jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

Pro lepší pochopení dopadů zákona č. 220/2011 Sb., lze přiblížit na případu, kdy procentní výměra z výpočtového základu činí při invaliditě III. stupně 12.000 Kč při invaliditě II. stupně polovinu tj. 6.000 Kč a v případě invalidity I. stupně 1/3 tj. 4.000 Kč. Pokud však dojde ke změně invalidity z III. stupně na II. stupeň, bude při použití koeficientu 0,3333 činit procentní výměra tohoto důchodu pouze 4.000 Kč a bude tedy shodná s procentní výměrou pro přiznanou invaliditu I. stupně.

Pokud by došlo k opětovnému přiznání invalidního důchodu v III. stupni, došlo by k přepočtu této částky koeficientem 1,3333 a procentní výměra by činila 5.333 Kč. Pokud by tato situace byla opakována ještě jednou, potom by činila nově stanovená procentní výměra pro invaliditu II. stupně 1.777 Kč a po návratu na III. stupeň již jen 2.370 Kč.

V případě snížení důchodu z III. stupně na I. stupeň by se použil pro výpočet procentní výměry koeficient 0,2222 a výše procentní výměry by byla 2.666 Kč, tedy o 1.334 Kč méně než by činila procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně, který by byl nově přiznán.

Z výše uvedených skutečností jasně vyplývá neudržitelnost právní úpravy obsažené v zákoně č.220/2011 Sb.,

S pozdravem Václav Krása