Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Prosba o pomoc

Autor Žiaková Renata
Předmět Prosba o pomoc
Dotaz Dobrý den,pane Krása.Pracuji jako zubní instrumentářka,mé potíže začali před 2lety a nadále se zhoršují.Jsem na nemocenské od září a jelikož se potíže vracejí zažádala jsem si o invalidní důchod.Mám víceetážové vertebrogenní kořenový syndrom L5 vlevo s poruchou dynamiky bederní páteře na podkladě hernie disku L4/5 v terénu polyetážové degenerace disku L2/3vpravo,bulgin disku L3/4,hernie disku L4/5 mediálně až paramediálně vlevo,protruze disku L5/5výrazněji v pravo.Dále cervikobrachiální syndromC7 vpravo na podkladě dors.protrusí diskůC5-7vpravo,syndrom karpálního tunelu vpravo incipientní s lehkou senzimotorickou neuropatií středového nervu.S posouzení komise se jedná o pokles pracovní schopnosti o 30%.S tím nesouhlasím potíže se prohlubují,napsali,že proti tomuto posudku není možné odvolání ani jiný opravný prostředek.Opravný prostředek námitky ve věcech důchodového pojištění je možné podat až proti rozhodnutí,které bude vydáno na podkladě tohoto posudku.Jak mám dále prosím postupovat děkuji Vám za radu a pomoc Žiakoví

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Žiaková,

bohužel je to tak pravda. Můžete podat námitku až proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o ID. Námitka se podává prostřednictvím OSSZ na ČSSZ. Pokud byste neuspěla ani s námitkou, tak Vám doporučuji podat správní žalobu ke Krajskému soudu. U správní žalkoby se neplatí poplatky a v zásádě nepotřebujete advokáta. Správní žaloba je především o tom, zda úřad přihlédl ke všem skutečnostem při posuzování míry invalidity.

S pozdravem Václav Krása