Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Problémy s páteří

Autor Mirek Žďár
Předmět Problémy s páteří
Dotaz


 

Dobrý den pane Kráso, chtěl bych se zeptat jestli mám nárok na průkaz ZTP a na částečný invalidní důchod. V roce 1992 operace levého ramene pro časté luxace. Od roku 1993 mám Změněnou pracovní schopnost pro problémy s páteří (výhřez ploténky L4/L5). Poté opět ty samé problémy v roce 1994, 1996, 2000 vždy v neschopnosti cca půl roku. V roce 2000 jsem byl v lázních. Od července 2010 (od září v pracovní neschopnosti) opět problémy s bolestí páteře, bolest i v LDK, absoloval jsem rehabilitace, ale situace se zhoršovala, byl jsem na CT vyšetření meziobratlových prostor L3/S1. Průměr spinálního kanálu ve výši L3 je 19,4mm, na meziobratlové destičce L3/L4 herniaci ani protrusi neprokazuji. Průměr spinálního kanálu ve výši L4 je 19,8mm, na meziobtatlové destičce L4/L5 je patrná protruse disku při celém zadním okraji s mírným tlakem na durální vak. Průměr spinálního kanálu ve výši L5 je16,7mm, na meziobratlové destičce L5/S1 je patrná herniace disku mediálně až lehce paramediálně doleva s výrazným tlakem na durální vak a sekundární absolutní stenozou do průměru 10mm, denzita disku je 66H, diskus tlačí na kořen S1 vlevo. Závěr: Nevelká protruse disku L4/L5. Hrubá herniace diskuL5/S1 mediálně až paramediálně doleva. Od 3.3 do 15.3. hospitalizace na neurologii - analgetická a infuzní léčba.

Nyní je můj stav takový, že nevydržím sedět na židli déle než 5 minut a při chůzi mi bolest vystřeluje do levého lítka a brní mě levé chodidlo. T.č. není indikace k NCH intervenci diskopatie. Absoloval jsem lázeňskou léčbu(13.5. - 3.6.) ale výraznější zlepšení není. 

Děkuji za radu, s pozdravem Mirek Žďár

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Žďáre,

předal jsem Váš dotaz do Poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, pan Bc. Václav Krása, mi předal váš dotaz k vyřízení.

Na začátek musím uvést, že jako právník nejsem schopen posoudit zdravotní stav ani oprávněn tak učinit, protože zdravotní stav je oprávněn a povinen posuzovat výlučně lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Obecně Vám mohu jen doporučit, aby jste si požádal jak o průkaz ZTP, tak i o přiznání invalidního důchodu.

K oběma žádostem je třeba doložit dokumentaci, která průkazně popíše Váš nepříznivý zdravotní stav. Doporučuji Vám proto požádat lékaře, kde se léčíte, o popsání Vašich zdravotních obtíží, tak aby byla jejich popis byl co nejkomplexnější.

Místo plného a částečného invalidního důchodu máme nyní invaliditu prvního, druhého a třetího stupně (podle procent poklesu pracovní schopnosti).

invalidita třetího stupně se nás týká, pokud máme pokles pracovní neschopnosti nejméně o 70%, invalidita druhého stupně se nás týká, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, invalidita prvního stupně, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 35%.

O přiznání invalidního důchodu požádáte na České správě sociálního zabezpečení.

A nyní k průkazce ZTP.

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany jsou poskytovány obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Občanům s těžkým zdravotním postižením, uvedeným v příloze č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I. (průkaz TP), II. (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P).

Základní podmínkou je podání žádosti. Poté bude zahájeno správní řízení. Úřad, kterému byla žádost doručena, požádá o posouzení zdravotního stavu příslušný úřad práce, který rozhodne a vydá posudek o jaký stupeň postižení se v daném případě jedná. Na postup při vydávání posudku o zdravotním stavu se nevztahuje správní řád.

Po obdržení posudku vydá úřad rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) mimořádných výhod v daném stupni pro těžce zdravotně postižené občany. Po nabytí právní moci rozhodnutí vydá příslušný úřad průkaz dle stupně přiznaných mimořádných výhod.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR tel. 266 753 422 Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

středa 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7 budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332