Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Přiznání PID

Autor Věra
Předmět Přiznání PID
Dotaz

Dobrý den, pane Kráso,

Ráda bych Vás poprosila o radu ohledně přiznání plného invalidního důchodu.

Má dcera, ročník 1961, pobírá od roku 2001 ČID a po celou tuto dobu je vedena na úřadu práce. V současné době žádá o PID, protože její zdravotní stav se výrazně zhoršil. Jedná se o stav demence od narození, kvůli kterému nemůže získat ani částečný pracovní úvazek.

Na ČSSZ nám bylo sděleno, že nemá nárok na PID, protože nemá odpracovaných 5 let při ČID. A to i přesto, že celou dobu byla vedena na ÚP.

Je to skutečně přesný výklad zákona? Pokud ano, neexistuje jiná možnost, jak PID získat, přestože při ČID nepracovala?

Děkuji Vám za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Věro,

vzhledem k nepřítomnosti pana předsedy Václava Krásy jsem převzal Váš dotaz k vyřízení a sděluji následující.

Pro vznik nároku na plný invalidní důchod je mimo jiné třeba splnit podmínku stanovenou v ustanovení § 40, zákona č. 15/1995 Sb., o důchodovém pojištění, to znamená – splnit potřebnou dobu pojištění pro nárok na plný invalidní důchod, která činí u pojištěnce ve věku nad 28 let pět roků.

V ustanovení § 5, odst. 1), písmeno n), je uvedeno, že za dobu pojištění se v případě osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, považuje doba v rozsahu nejvýše tří let.

Jak uvádíte, Vaše dcera podmínku potřebné doby pojištění nesplňuje.

Doporučuji Vám navštívit příslušné pracoviště OSSZ a požádat o sdělení podmínek pro doplacení důchodového pojistného pro Vaší dceru. Případně se informujte, za jakou dobu, pokud by pojistné platila dobrovolně, splní podmínku 5 let pojištění.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

poradce NRZP ČR

tel: 266 753 422