Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Přeřazení ze 2.stupně na 1. stupeń invalidity

Autor Aleš Dorin
Předmět Přeřazení ze 2.stupně na 1. stupeń invalidity
Dotaz Dobrý den,ač jsem mladý 2.2.2010 jsem prodělal infarkt přední stěny srdce.Ihned mě operovali 2 stenty a následně do 30 dnů mi byl v operován Kardio-Vertr-defibrilátor.Od ledna 2011 mi byl přiznán invalidní důchod II.stupně,stím,že jsem 15.2.2011 nastoupil zpět do zaměstnání.Letos 24.1.2012 jsem byl pozván k roční kontrole-posudkové komisi k přezkoumání zdravotního stavu.Výsledkem jednání bylo,že jsem byl přeřazen z 2.stupńě na 1.stupeń invalidity.Samozdřejmostí bylo oznámení mnou,že 26.1.2012 budu vyšetřen svým kardiologem(pravidelná půlroční kontrola),kde mi kardiolog oznámil-napsal do zprávy,že vyhodnocení posudkové lékařky je dle jeho názoru nesprávné.Nyní čekám na vydání rozhodnutí o změně invalidity,na jehož základě se chci odvolat.Prosím proto o radu,jak postupovat.Přílohou přikládám lékařskou zprávu z kadiologického vyšetření a posudek o invaliditě-kontrolní. Děkuji za radu s pozdravem ze Slovácka Aleš Dorin

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Dorine,

Váš dotaz jsem předal do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Vážený pane,

 

 

jakmile dostanete rozhodnutí o změně stupně ID, máte právo do jednoho měsíce podat  námitky na Českou správu sociálního zabezpečení. Pokud byste mi zaslal svoji e-mailovou adresu, přeposlala bych vám vzor těchto námitek.

Pokud vám nebude v námitkách vyhověno tak máte dále možnost obrátit se na Krajský soud správní se žalobou . Tato forma  odvolání  je bezplatná.

I vzor žaloby by vám byl zaslán.

 

Zatím tedy tolik a jsem s pozdravem

 

 

 

JUDr. Věra Dreslerová

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory NRZP ČR

tel.: 266 753 422

e-mail: dreslerova@nrzp.cz

www.nrzp.cz/poradna

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Partyzánská 7, 170 00 Praha 7