Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

přepočet důchodu

Autor Vladimír Procházka
Předmět přepočet důchodu
Dotaz

Vážený pane,

v roce 1991 jsem požádal o plný invalidní důchod (byť jsem již měl možnost požádat v r. 1980 o částečný- operace rekonstrukce cévy pravé nohy), neb zhoršující se stav cévní chorobou se začal u mne jevit s horší chůzí. Také doplňuji, že právě r. 1991 jsem dovršil věku50 let, ksdy jsem také měl právo odejít do důchodu, neb jsem vykonával v letech 1959-1973 práci v podzemí Uranových dolů v Příbrami jako důlní elektrikář. Ovšem můj původní inv. důchod mi v nedávné minulosti byl přehodnocen s názvem již starobním.  Ale můj důvod, prý  o možný přepočet, je v tom, že mohu dokázat a kolegové, s kterými jsem v době svého zaměstnání tuto práci vykonával, jsou v poměrně stejném věku, ale jen protože  opouštěli zaměstnavatele  déle než-li já ( u mne již začala se projevovat cévní choroba), pracovali tudíž déle, také je postihla úprava hodinových mezd a dalších výhod,  p r o t o  i  jejich vypočtený důchod se pohybuje ve vyšší  úrovni, než-li je tomu u mne. Kdybych mohl fárat déle, pak věřím, že i já bych tohoto výššího výměru dosáhl!

Mám proto nárok na přepočet s doložením důchodů u svých kolegůa prosím, poraďte kontakt.

Díky  Vladimír Procházka - Dobříš

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Procházko,

obávám se, nemáte nárok na přepočet ivalidního důchodu.

S pozdravem Václav Krása

Vážení přátelé,

několik z Vás se na mě obrátilo s informací, že je opět problém s výplatou dávek pro OZP. Jednal jsem s generální ředitelkou Úřadu práce ČR o tom, jaká je skutečná situace. Ve výplatě příspěvku na mobilitu a příspěvku na péči by neměl být žádný problém. K 13. 2. 2014 byly již vyplaceny téměř 4/5 příspěvku na mobilitu za měsíc únor. Dále byla vyplacena 1/3 příspěvků na péči, které mají být vyplaceny v měsíci únoru. Z toho je zřejmé, že v této oblasti není žádný problém. Určitý problém s výplatou dávek se vyskytuje v oblasti hmotné nouze, kde se některá data musejí do systému zadávat ručně. Tzv. OK systém nouze vykazuje určité problémy s nekompatibilitou dat. Pokud byste zjistiloi, že Vám příspěvek na péči či příspěvek na mobilitu nebyl do konce měsíce února vyplacen, obraťte se prosím na mne na adresu v.krasa@nrzp.cz.

 

Přeji Vám všechno dobré.