Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

přechod zpět ze starobního na invalidní důchod

Autor Jiří Fousek
Předmět přechod zpět ze starobního na invalidní důchod
Dotaz Dobrý den pane Krása, v roce 2007 jsem měl těžkou havárii, po které jsem zůstal ochrnutý na 2/3 těla. Tento stav trvá dosud. V roce 2008 mě byl přiznán plný invalidní důchod III. stupně. Tento důchod jsem pobíral až do 16.12.2013, kdy jsem dosáhl věkové hranice pro možný předčasný odchod do starobního důchodu. Ve slepé víře, že je moji povinností o starobní důchod požádat,jsem tak učinil. V roce 2014 byla ukončena soudní jednání a mně bylo přiznáno mj. dorovnání do výdělku před úrazem tzv. renta. Nyní v lednu jsem jednal s pojišťovnou, která mi rentu proplácí a byl jsem upozorněn, že pokud již pobírám starobní důchod, byť předčasný, zaniká právo na další výplatu renty. Pro mě to znamená, že rentu za rok 2014 (tj. od vzniku starobního důchodu) budu muset vrátit a další výplata renty se zastavuje. Na centrále OSSZ mi sděleno, že návrat ze starobního zpět do invalidního důchodu není možný, čemuž se mi chce jen stěží uvěřit. K celé záležitosti došlo z mé neznalosti a do budoucna mi tato skutečnost způsobí velké finanční obtíže. Prosím o radu na koho se lze obrátit a rozhodnutí OSSZ ještě zvrátit a změnu zpět na ivalidní důchod provést. Pokud by se podařilo díky vám najít východisko, rád vaše stránky finančně podpořím. Předem děkuji za vaši odpověď Jiří Fousek

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Fousku,

mám pro Vás špatnou zprávu. Ze starobního důchodu skutečně nelze opět přejít do invalidního důchodu. Vůbec nechápu, proč jste šel do předčasného důchodů. Žádné řešení ve Vaší situaci nevidím.

S pozdravem Václav Krása