Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

přechod z PID na ČID

Autor Lenka Glosová
Předmět přechod z PID na ČID
Dotaz

Dobrý den,

snažila jsem se najít odpověď (aspoň částečnou) na mé dotazy v diskuzi, ale po hodině jsem to vzdala. Prosím tedy o radu v novém dotazu: po operaci páteře v roce 2007 mi byl od 4.7.08 přiznán PID, po roce opět PID, loni už (i přesto, že zdr. stav byl horší - časté infuze, kombinace analgetik, nespavost v důsledku bolesti atd...) pouze ČID. Před komisí jsem byla 18.11.2009, kde mi bylo řečeno, že splňuji ČID ať si o nej okamžitě požádám (což jsem ihned učinila), ale na úřad práce se mám dostavit až mi dojde rozhodnutí z ČSSZ Praha. Do dnešního dne jsem nic neobdržela, chodí mi původní celý inv. důchod a já teď nevím, zda nebudu vracet rozdíl mezi plným a částečným důchodem. Navíc mi známí tvrdí, že jsem i tak měla jít na ÚP, neboť budu prý doplácet i soc. a zdrav. pojištění (ale z čeho???). Zatím ani nevím, do kterého stupně jsem byla přeřazena. Mám tedy podnikat nějaké kroky, nebo vyčkat na rozhodnutí? Co ta doba mezi PID a ČID?  Zajímavé je  i to, že na neurologii, kde se již několik let léčím, považují PID za optimální, neboť potíže (hlavně bolest) se stupňují. Bohužel, na speciální vyšetření (např. magn. rezonanci) mě nepošlou, neboť SSZ si to přímo nevyžádala a já na to nemám povahu..Před komisí mi bylo naopak sděleno, že nároky na PID již nesplňuji, protože nemám žádné nové (podložené) výsledky, pouze zprávy z návštěv ordinace..Moc děkuji za odpověď. 

Lenka Glosová 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Glosová,

z Vašeho dotazu vyplývá, že jste byla uznána plně invalidní podle ustanovení § 39 odst. 1 písmeno a) zákona č. 155/1995Sb., v platném znění. Tyto osoby nemohou být evidovány jako uchazeči o zaměstnání, protože tomu výslovně brání ustanovení § 25 odstavec 2, které stanoví,

(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou

a) je uznána dočasně neschopnou práce,

b) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě,

c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo

d) je invalidní ve třetím stupni 32a), s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek 32b). Do konce roku 2009 znělo písm. d) takto:

d) je plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

 

Protože posudek je pouze podkladem pro vydání rozhodnutí platí, že jste invalidní ve třetím stupni i nadále a není třeba mít obavy ze zpětného přeřazení do jiného stupně invalidity a důsledků takové změny. S ohledem na to, co uvádíte o svém zdravotním stavu, bych Vám doporučoval zvážit možnost podání opravného prostředku proti rozhodnutí o změně stupně invalidity. S jeho přípravou Vám může pomoci  poradna NRZP ČR, poradna@nrzp.cz, tel.: 266 75 3431.

 

S pozdravem Václav Krása