Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

posuzování stupně postižení

Autor Danuše Bolfíková
Předmět posuzování stupně postižení
Dotaz Dobrý den pane Kráso, obracím se na Vás s několika dotazy: 1. Musí žádat ČSSZ při posuzování stupně postižení, potřebného pro stanovení invalidního důchodu, o vyjádření i mého praktického lékaře? 2. Mám nějaké právo vyjádřit se k posudku o invaliditě, vypracovaném lékařem OSSZ pro řízení ČSSZ o stanovení invalidního důchodu? 3. V řízení ČSSZ o invalidním důchodu je tento povinen dle správního řádu před vydáním rozhodnutí seznámit účastníky řízení s podklady rozhodnutí? Děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne Danuše Bolfíková.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Bolfíková,

1. ČSSZ musí požádat ošetřujícího lékaře o lékařskou zprávu a o zdravotní dokumentaci.

2. Márte právo se vyjádřit k posudku, který na Vás byl vypracován OSSZ a taktéž ČSSZ má za povinnost před vydáním rozhodnutí seznámit Vás s podklady, které má k rozhodnutí. je to proto, abyste je případně mohla doplbnit. Pokud tak ČSSZ nečiní, doporučuji Vám podat stížnost k řediteli odboru posudkové služby MPSGV ČR, karlovo nám. 1, 128 02 Praha 2.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.