Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

posuzování po 1.1.2010

Autor Kacafírek Antonín
Předmět posuzování po 1.1.2010
Dotaz

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Zdravotní postižení:

Posuzování invalidity od 1.1.2010

Role lékařské posudkové služby

Posouzení zdravotního stavu, míry poklesu pracovní schopnosti a invalidity má význam pro přiznání a výplatu invalidního důchodu. Posouzení invalidity provádí okresní správa sociálního zabezpečení (posudkový lékař):

  1. při zjišťovacích lékařských prohlídkách, a to pro potřeby orgánu, který rozhoduje o nároku na invalidní důchod
  2. při kontrolních lékařských prohlídkách, při nichž se kontroluje, zda trvají podmínky nároku na invalidní důchod, tedy příslušná míra poklesu pracovní schopnosti a invalidita.

Lékařská posudková služba sociálního zabezpečení – lékař na okresní/Pražské správě sociálního zabezpečení a posudková komise MPSV pro účely soudního řízení od 1. 1. 2010 posuzují, zda se jedná o invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Posuzování invalidity upravuje zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 359/2009 Sb.

Nabytím účinnosti nové právní úpravy lékařská posudková služba sociálního zabezpečení nebude provádět plošné kontroly invalidit u všech pojištěnců, kteří se stali invalidními před 1. 1. 2010, ale jen u těch, u kterých provedení takové kontroly bylo naplánováno před 1. 1. 2010 vzhledem k očekávanému vývoji zdravotního stavu.

Vážený pane předsedo,mám tedy dotaz, jak je to myšleno,ten poslední odstavec.S pozdravem Kacafírek

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Kacafírku,

domnívám se, že text je zcela jasný. ČSSZ má nějaký plán kontroly příjemců ID a to především těch, kteří pobírají důchod podle písmene A. Je dobré, že nebude provedena plošná kontrola všech příjemců invalidních důchodů.

S pozdravem Václav Krása