Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

posuzování invalidity při pracovním úrazu

Autor Pavel Knotek
Předmět posuzování invalidity při pracovním úrazu
Dotaz

Dobrý den,

rád bych se zeptal na dvě otázky. Mám od roku 1987 plný invalidní důchod při pracovním úrazu, v letech 1995 a 2002 mě byl odebrán a přiznán částečný i.d., proti tomu jsem se úspěšně odvolal. V loňském roce mi byl změněn i.d. pro invaliditu třetího stupně na druhý stupeň. v současné době je věc projednávána Krajským  soudem.

1/ČSSZ neuvedla ve svém rozhodnutí o změně invalidity, že se jedná o invaliditu vzniklou pracovním úrazem / tedy, že invalidita je či není v souvislosti s pracovním úrazem /, což jsem napadl mimo jiné v žalobě /. ČSSZ, respektive její právní zástupce přiznal, že jejich správní rozhodnutí nemá všechny náležitosti, které má mít, tedy, že se v mém případě jedná o invaliditu v souvislosti s pracovním úrazem. Ale dodává, že z této skutečnosti prakticky vyplývají jen výpočtové postupy. A na posuzování invalidity to nemá žádný vliv.

Proč se tedy v protokolech KLP uvádí , že dotyčný je posuzován k profesi provozní technik / zastával jsem ji v době pracovního úrazu/, a že invalidita je vzniklá na základě pracovního úrazu?

2/ během plného invalidního důchodu jsem vystudoval UK / doufal, jsem, že zvýšením vzdělání se budu moci uplatnit alespoň na částečný úvazek, ale můj zdravotní stav to nedovoluje/. Vím z minulých odvolání, že platila vyhláška či zákon, který říkal, že u invalidity vzniklé pracovním úrazem se k pozdější rekvalifikaci nepřihlíží  a dotyčná osoba se nadále posuzuje k profesi a vzdělání v době pracovního úrazu. Snažil jsem se zpětně tuto vyhlášku či zákon najít, ale bezúspěšně. Vím, že jsem ji tenkrát vyčetl na obvodním sdružení invalidů v metodické příručce pro posudkové lékaře.

Chci se proto Vás zeptat , zda toto bylo novelizací zákonů a vyhlášek změněno či to nadále platí?

Děkuji.

 

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

 

předseda NRZP, pan Mgr. Václav Krása mi předal Váš mailový dotaz k vyřízení.

 

Zjištění zda-li je přiznaný stupeň invalidity v souvislosti s pracovním úrazem je velmi důležité pro pokračování výplaty Vaší renty.

 

Z tohoto důvodu je správné, že na doplnění rozhodnutí ČSSZ trváte, protože pokud by v posudku posudkové služby toto konstatování chybělo, hrozilo by nebezpečí, že by pojišťovna odmítla rentu vyplácet s odůvodněním, že invalidita Vám vznikla z obecných příčin. Pojišťovna by mohla výplatu renty odmítnout s odůvodněním, že jste nyní se stal invalidním bez vlivu poškození zdraví pracovním úrazem.

 

Pokud by rozhodnutí soudu o Vašem důchodu bylo nepříznivé a byl Vám nadále vyplacen invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, je třeba aby jste se na příslušném Úřadu práce zaregistroval a byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud by jste tak neučinil, opět by to mohl být důvod pro zastavení výplaty renty.

 

Platný zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce se o zvýšení kvalifikace a jeho vlivu na výši výplaty renty nezmiňuje.

 

S pozdravem

 

JUDr. Pavel Jungr

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR tel. 266 753 422 Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

                      středa 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7 budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332