Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

posudkový lékař a jeho posudek

Autor Dolejš R.
Předmět posudkový lékař a jeho posudek
Dotaz

Dobrý den pane Krása,

psal jsem Vám nedávno ohledně mého problému se zlomenou patou a jejími bolestmi. Vy jste mi napsal, za to Vám mockrtá děkuji. jen si to chci zhrnou pškně polopatě, prosím.

doporučil jste mi:

od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu.

mám to tedy chápat: že když jsem byl před měsícem 1.4.2010 před posudkovou komisí na OSSZ a tam mě řekli že za měsíc tedy (nyní v nejbližší době ) mi příjde pozvání na 2. sezení před posudkovou komisí, kde mě "uschopní". Tak po této 2.komisi mám poslat dopis "námitku na toto rozhodnutí" na ČSSZ se žádostí na důchod? nebo jsem již toto 30-ti denní uplatnění od 1.komise prošvihl? 1. posudkovou komisi jsem měl na začátku dubna 2010. tU 2. KOMISI čekám pozvání v nejbližší době. Zde mi řekne asi verdikt (uschopnění) a já musím od ted napsat tuto námitku na ČSSZ nebo mám na ČSSZ poslet žádost na důchod? Potřebuji nějaký formulář? Prominte mi to jsem z toho všeho zmaten. Děkuji za Váš čas a děkuji mnohokrát s pozdravem D. R.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Dolejši,

námitku můžete vznést proti nepřiznání ČID. V případě ukončení pracovní neschopnosti se musíte odvolat k ústředí ČSSZ, Křížova 25, 22508 Praha 5.

S pozdravem Václav Krása