Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

posudek při ocd

Autor karolina
Předmět posudek při ocd
Dotaz

dobrý den mám prosím dotaz ohledně odvolání při posuzování id. mám těžkou formu ocd letos jsem podruhé požádala o id. byl mi přiznán poprvé částečný (1)..některé dny mi trvá odejití z domu i 6 hodin někdy to nezvládnu vůbec..všechny dokumenty z léčeben i od lékařů jsem dala k posudku..odvolala jsem se proti rozhodnutí..byla jsem vyzvána znovu před komisi (lékaře)..ten můj stav nijak nehodnotil řekl mi jen že politici to zařídili nešikovně pro psychicky nemocné..celý tento posudek trval 5 minut..měla jsem sebou i novou zprávu od lékaře že nejsem schopná práce v tomto stavu..(odborník na kbt kterého musím platit i tato zpráva mě stála 500kč).po opětovném rozhodnutí o částečném id jsem zašla na ssz se poradit jak mám dál postupovat jelikož i kdybych sebevíc chtěla nikdo mě momentálně nezaměstná mám dvanáctiletou dceru a musíme nějak přežít..na ssz na mě začali útočit postupně 3 pracovníci že mi jde jen o peníze a že jestli chci ať si podám žalobu a že stejně mě akorát tak seberou i ten částečný id..a pokud chci něco náhodou organizovat tak že musím sehnat další posudky přijde mi to zbytečné a také náročné s mojí nemocí kdy se bojím lidí obcházet znovu a znovu lékaře kteří se již vyjádřili k mé těžké formě ocd opakovaně na ssz mi také řekli že jsou určité tabulky ať si je prostuduju a nic po nikom nechci..zhroutila jsem se můj stav se na měsíc zhoršil do strašných panik a většího strachu z lidí..to byl celý výsledek mého požádání o pomoc jsem na kraji sil..prosím o radu děkuji

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Karolíno,

nezbývá Vám opravdu nic jiného než podat správní žalobu, která se musí podat do 60 dnů po obdržení rozhodnutí o neúspěšném odvolání. Správní žaloba se podává ke Krajskému soudu, neplatí se žádné poplatky a není třeba advokát. Posílám Vám vzor správní žaloby.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9