Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

posudek o invaliditě

Autor Marcela Kočvarová
Předmět posudek o invaliditě
Dotaz

Dobrý den, Vážení,

 

obracím se na Vás s dotazem jsem v PN od května 2011  (postpoliomyelitický syndrom) psychické problémy, chůze o berlích, katarakta, která se zatím nedoporučuje operovat pro zánět v těle.Dne 13.3.2012 mi byl přiznán II. stupeň invalidity - 50% pokles prac. schop.

Prosila jsem prakt. lékařku o prodloužení PN a ona mi sdělila, že do 30ti dnů od rozhodnutí LPS musím ukončit PN a že pokud bych se proti písemnému rozhodnutí (mám pouze posudek o invaliditě) odvolala (podala odpor), odvolací komise je přísnější a sníží mi invaliditu opět na I. stupeň? Skutečně je to tak??

 

Děkuji za odpověď.

S pozdravem Kočcvarová

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Kočvarová,

podá-li pak práceneschopný pojištěnec žádost o invalidní důchod a je uznán lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení invalidním, uplatní se zpravidla následující postup: Ošetřující lékař pojištěnce je písemně informován OSSZ o dni uznání invalidity. V návaznosti na tuto informaci je povinen ukončit dočasnou pracovní neschopnost nejpozději třicátým dnem ode dne následujícího po dni uznání invalidity (pokud nenastala či netrvá u pojištěnce, který je uznán invalidním jen v prvním či druhém stupni, jiná porucha zdraví, než která byla důvodem uznání pracovní neschopnosti).4 Z důvodu ukončení pracovní neschopnosti se ukončuje i výplata nemocenského (není-li zastavena dříve pro vyčerpání podpůrčí doby). Od následujícího dne po zastavení výplaty nemocenského je pak přiznána výplata invalidního důchodu. To znamená, že Váš lékař postupuje v souladu se zákonem. Pokud podáte námitku, proti rozhodnutí o přiznání ID II. stupně, nelze dopředu odhadnout výsledek námitky.

S pozdravem Václav Krása