Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

posudek o invaliditě - stížnost

Autor Zdeněk Novotný
Předmět posudek o invaliditě - stížnost
Dotaz Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu ve věci odebrání ČID. Můj příběh: Po dvaceti letech mi při kontrole u posudkového lékaře sdělili, že mi bude odebrán ČID I. stupně. V předchozích případech mi byl přiznán většinou ze stejných důvodů, např. r. 2010: DM I. typu s prokázanou diabetickou neuropatií, kolísání hodnoty glikemie, kompenzace insulinovou pumpou, hypertensní choroba II. st., ...,). Nyní jsem ke kontrole přinesl ještě další lékařské zprávy potvrzující zhoršování mého zdravotního stavu např. neurologické potíže s dolními končetinami, zhoršení zraku, občasná hypoglikémie při větší zátěži, častá únava, apod. Nicméně posuzující lékařka mi sdělila, že když pracuji na plný úvazek již nejsem invalidní I. stupně a předala mi posudek s poklesem pracovní schopnosti 25% (dříve vždy 35% při zvýšení hodnoty o 10% díky souvisejícím zdr. potížím). Na dotaz jestli paní doktorka přihlížela k předloženým lékařským zprávám nereagovala, na dotaz jestli by mi ČID zachovala kdybych pracoval pouze na půl úvazku mi sdělila, že už bych na to asi dosáhl. Přitom cituji z jedné právní poradny: "Pracovní možnosti příjemců invalidních důchodů nejsou právními předpisy nijak omezeny. Zákon nestanoví ani omezení ohledně typu a délky pracovně-právního vztahu. Nezáleží tedy na tom, zda pracuje v pracovním poměru 8 hodin denně". Otázka: Vím o možnosti odvolání, resp. námitky, proti rozhodnutí, ale po konzultaci s posudkovou lékařkou z jiné lokality mi bylo doporučeno, abych něco poslal obratem ještě před obdržením rozhodnutí. Myslíte, že by měla smysl např. stížnost na posuzující lékařku vyššímu orgánu apod? A následně bych poslal i námitku proti rozhodnutí? Opravdu si myslím že lékařka pochybila a nechci nechat nic náhodě. Předem děkuji za Vaši odpověď. Z.N.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Novotný,

podle správního řádu není možný jiný postup, než počkat na rozhodnutí a poté podat námitku, případně správní žalobu. Samozřejmě, že můžete poslat stížnost na posudkovou lékařku, ale ta nebude zaměřena na konkrétní správní rozhodnutí a tak se domnívám, že se jí nebude nikdo zabývat. Proto Vám radím postupovat podle správního řádu. Mohl byste poslat posudkové lékařce nějaké další podklady a upozornit jí na souvislosti.

S pozdravem Václav Krása

Vážený pane,

rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se neustálým snižováním státní podpory, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohl Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.