Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Posouzení stupně Bechtěrovy choroby

Autor René Balog
Předmět Posouzení stupně Bechtěrovy choroby
Dotaz Dobrý den pane Kráso, mám velký problém s tím že jsem ČID již několik let, mám Bechtěrovo chorobu IV-V stupně a pobírám ČID zhruba 11 let s tím že jsem si žádal i o plný ID který mi byl ze zdravotního hlediska v roce 2009 přiznán ale ze zákona zamítnut jelikož mi chybělo pár měsíců odpracovaných a nadále až do ted jsem pobíral ČID, nevěděl jsem však že od roku 2010 jsem si mohl žádat o zvýšení invalidního důchodů i přesto že mi chyběla ta odpracovaná doba tudíž jsem si to začal vyřizovat zhruba před sedmi měsíci a byl jsem velice překvapen když jsem zjistil na lékařské komisi v Kladně že podle rtg mé páteře stupeň Bechtěrovy choroby který je a byl uváděn v mích lékařských zprávách a diagnzách po několik let a i přesto že tyto zprávy byly v dokumentacích pokaždé když jsem o něco žádal např. v roce 2009 o plný inv. důchod a nikdy nikdo nenamítal že by různá vyšetření a rtg nesouhlasily s diagnosou kterou uváděly dvě mé revmatoložky, nejprve lékařka z Kladna a po přestěhování i lékařka z Mostu bylo mi sděleno že stupen mé chroby neodpovídá rtg a proto jsem se odvolal proti rozhodnutí ČSSZ Kladno a při projednávání mého odvolání v Praze na ČSSZ Praha mi bylo sděleno skoro to samé jako v Kladně, a proto vás žádám jestli by jste mi poradil kdo může stanovit stupen Bechtěrovy choroby , myslím tím jestli revmatolog nebo rentgenolog nebo kdo vlastně? ted vám napíši závěr z RTG: Obraz m. Bechtěrev v pokročilém stádiu hlavně na Th páteři a SI kloubech, L páteř atipicky postižena minimálně, částečné postižení i C páteře. toto jsem opsal ze závěru rtg páteře a také jsem byl na vyšetření spirometrie kde záver je takový: Kombinovaný ventilační porucha středně těžkého stupně. Tuto chorobu jsem zdědil po svém otci a mám jí od dětství nyní mi je 34 let a vím že tato choroba se dá jen potlačovat ale né vyléčit, pravidělně cvičím ale sám na sobě cítím od poslední posudkové komise že se můj zdravotní stav zhoršil , tak proto vás prosím jestli by jste mi poradil jak mám pokračovat dál jelikož na rozhodnutí z ČSSZ Praha není nikde uváděno že by jsem se mohl ještě odvolat. Děkuji a přeji hezký den René Balog

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Balogu,

obávám se, že poslední slovoi v této věci má bohužel posudkový lékař, a tudíž záleží na jeho rozhodnutí. Stanoviska odborných lékařů má posudkový lékař k dispozici. Pokud dostanete rozhodnutí o zamítnutí Vašeho odvolání (správně námitky) tak máte ještě možnost podat správní žalobu, a to ke Krajskému soudu. Správní žalova v oblasti sociálního zabezpečení je zdarma a nemusí Vás zastupovfat advokát. Posílám Vám vzor správní žaloby.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením. Aktuálním projektem je sbírka na elektrický vozík pro sedmiletou Klárku, které lékaři ve dvou letech diagnostikovali Spinální muskulární atrofii. Cílem je vybrat pro Klárku částku ve výši 180.000 Kč. Více o Klárce na www.klarcinblog.cz. Pojišťovny nechtějí přiznávat elektrický vozík dětem mladším deseti let.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.