Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Poškození na zdraví lékařem

Autor Hana Kučná
Předmět Poškození na zdraví lékařem
Dotaz

Při excizi uzliny na krku mi lékař omylem přeťal nervus accesorius a mě částečně ochrnula pravá ruka. Ruku nezvedám, zůstala mi zachována jen jemná motorika. Následkem tohoto mi již vyhřezly krční plotýnky a rozpadá se mi ramenní kloub. Čekají mě další dvě operace.Vina lékaře je prokázána.  Přesto, že ve zdravotních zprávách mám uvedeno, že ruku nesmím zatěžovat a musím ji trvale šetřit, poslal mě posudkový lékař do zaměstnání s částečným ID I. stupně. I přes zkrácený pracovní úvazek jsem práci administrativní pracovnice na UP, na dávkách pro zdravotně postižené nezvládala, a po 7 týdnech jsem měla zánět a vodu v obou ramenních kloubech. Zánět mi zůstal trvale. Lékařka pracovního posudkového lékařství vystavila posudek, že nejsem jsem ztratila dlouhodobě pracovní schopnost vykonávat zaměstnání z důvodu obecného onemocnění, se kterým jsem léčena. Po 21 letech končím tedy bez nároku na odstupné, přesto, že jsem nic neudělala a nemám žádné finanční jistoty. Jen stále za něco platím - nemocnice, rehabilitační ústavy, léky. A to často poslouchám od lékařů, že neví, zda mi bude pojišťovnou léčba hrazena. Posudkový lékař je přítelem lékaře, který mě poškodil. Jednání na LPK postrádají jakoukoliv lidskou důstojnost. Námitka podjatosti byla smetena ze stolu. Odvolání k ČID I stupně při námitce posuzuje lékař, který zaujímá stanovisko stejné s lékařem okresní LPK. Moje řízení ohledně invalidity se táhne od 3.9.2012, nyní mám  podanou žalobu na KS Ostrava. Zastupuje mě JUDr. Cílinková z Prahy, přesto, že jsem ze Vsetína. Obdržela jsem formulář k osvobození od soudních poplatků. Prosím, v jaké výši tyto poplatky jsou, když žádám o přehodnocení I. stupně na III. stupeň.

Končím v 51 letech VŠ a na téma zdravotně postižených jsem psala i bakalářskou práci. V oboru jsem 21 let pracovala. Je skutečná šílenost, co musí zdravotně postižený člověk ze strany posudkových lékařů strpět. Všechny v kanceláři zdravím, jste úžasní, postižení lidé si Vás chválí.Děkuji Hana Kučná

 

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Kučná, 

pan předseda Bc.Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz, neboť jsem na NRZP ČR specialistou na zdravotnickou problematiku. Především mi dovolte, abych Vám vyslovil hluboké politování nad velmi nepovedeným průběhem Vaší operace. K Vašemu dotazu. Pokud poplatky za „žádost o přehodnocení I. stupně na III. stupeň“ myslíte soudní poplatek, tak ten se v tomto případě nehradí žádný. Soudní řízení tohoto typu je zdarma. Jiná věc jsou ovšem náklady za Vaše zastoupení advokátkou JUDr. Cilínkovou. Ty uhradit musíte a vycházejí z Advokátního tarifu a jsou stanoveny zákonem. Paní doktorka si ovšem s Vámi může dohodnout i smluvní odměnu za zastoupení, která může být libovolná. Záleží na Vaší dohodě. Předpokládám, že předběžný rozpočet zastoupení Vám ale paní doktorka sdělila, jak je běžné.

Zde musím zdůraznit, že pokud se v cause necháváte zastupovat advokátem, je zcela neetické a nekolegiální, abych Vám současně radil ve stejné věci i já. Se všemi svými dotazy byste se ve věci měla obracet na paní doktorku. Tedy jen krátce. Pokud Vás poškodil lékař a pokud je vina lékaře nade vší pochybnost prokázána (nezkoumám jak), tak zde samozřejmě u Vás přichází v úvahu nejen invalidní důchod, ale ještě mnoho dalších nároků, vyplývajících z odpovědnosti lékaře a zdravotnického zařízení za škodu, způsobenou Vám na zdraví. Především je zde ve hře náhrada škody, spočívající v úhradě každoměsíční renty (náhrady za ztrátu na výdělku - doplatku do Vašeho průměrného příjmu, který jste pobírala před uvedeným zdrav.poškozením), kterou by Vám mělo vyplácet zdravotnické zařízení, ve kterém jste byla operována (kde vzniklo Vaše poškození zdraví), nebo pojišťovna (protože nemocnice byla nejspíš pro tento účel pojištěna), eventuálně zakladatel zdrav. zařízení. Nárok na její výplatu, její eventuální výpočet a příslušné dokazování prodiskutujte, prosím, s Vaší právní zástupkyní. Dále Vám z titulu odpovědnosti za škodu vzniká nárok na úhradu bolestného, odškodnění za ztížení společenského uplatnění a úhradu nákladů spojených s Vaším léčením (těch, co Vám neuhradila zdravotní pojišťovna). Všechny tyto nároky je nutné řádně spočítat, uplatnit a doložit příslušnými doklady. Vaše právní zástupkyně určitě zná způsob jejich uplatnění. Věc podrobně konzultujte prosím s ní. Přeji Vám úspěch ve Vašem sporu a brzké výrazné vylepšení Vašeho zdravotního stavu. 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR – specialista na zdravotnictví