Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

poptávka ohledně PID

Autor Jiří Hráský
Předmět poptávka ohledně PID
Dotaz

Dobrý den pane Krása, chtěl bych se Vás zeptat ohledně mého PID, který pobírám již 5 rok ale podle nových kritérií nyní nesplňuji ohodnocení 3 tupně to je těch 70 bodů. Podle čeho se mi nyní po přechodu do 2 stupně bude počítat důchod ? Zajímalo by mne jakými procenty mi ho poníží kolik ta procenta budou. Na to jsou prý dané tabulky. No a ještě jeden dotaz bodové ohodnocení 2. stupně je od 50 - 69 bodů. Výpočet mého důchodu záleží zdali je to 2. stupeň invalidity to je tedy to rozmezí od 50 - 69 bodů a nebo čím více bodů tím se počítá větší důchod. Myslím tím když mi udělí např. 50 bodů bude důchod nižší nežli když mi udělí 69 bodů ve 2. stupni invalidity ? Z tabulek, které jsem pročítal z toho nejsem moudrý. Děkuji a prosím pokud by jste mi to mohl trochu podrobněji vysvětlit. Hráský Jiří

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Hráský,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Vážený pane Hráský,

každý důchod se skládá jednak z pevné výměry, která činí v současné době 2 170 Kč měsíčně a z procentní výměry. U invalidního důchodu činí procentní výměra u:

 

a) Invalidity prvního stupně tj. s bodovým ohodnocením 35 % – 49 % to je 0, 5 % za každý rok pojištění.

b) Invalidity druhého stupně tj. v rozmezí 50 % - 60 % ztráty pracovní schopnosti (kam spadáte i vy) 0, 75 % za každý rok pojištění.

c) Invalidity třetího stupně tj. 70 a více procent 1, 5 % za každý rok pojištění.

To znamená, že procentní výměra je v rámci téhož stupně invalidity stejná nezávisle na tom, zda se bodové hodnocení liší o 10 či více procent.

 

Pokud se týká Vašeho případu lze říci, že pokud nenastali nějaké významné změny, bude procentní výměra Vašeho důchodu pro invaliditu druhého stupně o polovinu nižší než byla procentní výměra dosavadního důchodu. Základní představu o výši Vašeho důchodu získáte tak, že odečtete částku 2 170 Kč (pevná výměra) a zbytek vydělíte dvěma. Vzhledem k tomu, že jde o změnu z invalidního důchodu třetího stupně bude Vám invalidní důchod v dosavadní výši vyplácen po dobu 12 měsíců a ke snížení dojde od 13 splátky, to platí za předpokladu, že proti rozhodnutí nepodáte námitky na jejichž základě by došlo ke změně v tom smyslu, že Vám nadále náleží důchod pro invaliditu třetího stupně.

 

 

S pozdravem JUDr. Jan Hutař