Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Pomoc, spěchá

Autor Zemanová Markéta
Předmět Pomoc, spěchá
Dotaz

Dobrý den pane Krása

Ctěla jsem Vás požádat o radu, pomoc.

Od 1. 1. 2008 jsem pobýrala částečný invalidní důchod, následně mi přišel dopis, že jsem zařazena do I.st. Můj zdravotní stav se ale změnil, tak po zvážení z lékaři jsme dne 27. 1. 2010 zažádali o změnu stupně. Od 1. 1. 2010 jsem byla uznán za invalidní II. st. dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 sb. Mé lékařské zprávy jsou ale z 16. 12. 2009. Z ČSSZ Prahy mi přišlo, že ač jsem ve II.st. tak pobýraná výše důchodu se nemění. Pracovniceni v OSSZ Karviná mi bylo zděleno, že je to špatně a částka kterou jsem pobýrala za I. st. a teď jsem v II. st. by měla být změněná. Tak jsme dne 28. 7. 2010 podali námitku. Následně jsem byla znovu vyzvaná ke kontrole u LPK v OSSZ Karviná, kde revizní lékař potvrdil diagnózu , z předešlé kontroly. Námitka mi přišla jako zamítnutá s těmito slovy : OSSZ Karviná uskuterčila kontrolní lékařskou prohlídku invalidity účastníka řízení dne 3. 3. 2010 s výsledkem, že od 16. 12. 2009 je účastník řízení částečně invalidní dle ustanovení § 44 odst. 1 citovaného zákona, protože poklesla soustavníá výdělečná schopnost účastníka řízení již o 50%. Proto ČSSZ napadeným rozhodnutím č. II. ze dne 30. 6. 2010 rozhodla, že od 1. 1. 2010 se částečný invalidní důchod považuje za invalidní důhod pro invaliditu druhého stupně a že výše tohoto invalidní důchodu zůstala neměnná před i po 31. 12. 2009 právě proto, že částečnou invaliditu pro pokles soustavné výdělečné činnosti účastníka řízení o 50 % OSSZ Karviná, jejiž úkoly plní lékař, stanovila již dnem 16. 12. 2009. V případě účastníka řízení nelze aplikovat čl. II, bod 13. zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež upravuje, že byl-li částečný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše invalidního důchodu, náleží invalidní důchod v dosavadní výši. Ke snížení výše invalidního důchodu účastíka řízení po 31. 12. 2009 nedošlo, naopak při kontrolní lékařské prohlídce invalidity dne 3. 3. 2010 byl stanoven vyšší stupeň invalidity než v roce 2008.

Mám pocit, že na jednom vyrozumění jsem invalidní dle § 39 zákon č. 155/1995 a na druhém podle § 44 zákon č. 155/1995, a dokonce  že zákon č. 306/2008 Sb.nelze aplikovat, ale asi tomu nerozumím. Chtěla bych jen vědět, pokud jsem invalidní II. st. proč pobýrám stále stejnou částku. Nepřišel mi ani nový výměř a v písemném styku stále uvádějí, že jsem invalidní pro invaliitu I. st.

Tak mi prosím poraďte , jestli mám v tohle směru podniknout nějaké další kroky a nebo to jen potřebuji lidsky vysvětlit. Děkuji Vám předem a omlouvám se za tak rozsáhlou zprávu. Zemanová

Proším jestli mi odpovíte tak na můj email. ještě jesnou děkuji.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Zemanová,

vzhledem k tomu, že Vaše invalidity vznikla před 1.1.2010, teda 16.11. 2009, kdy Vám byl stanoven ČID, je rozhodnutí ČSSZ správné. Již tehdy jste byla posouzena tak, že máte ztrátu pracovní schopnosti ve výši 50 %. Tato věc Vám nebyla změněna. Před 1.1. 2010 nebyl tři stupně invalidity, ale byly pouze dva . plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod. ČID byl stanoven přibližně ve výši 1/2 PID. Po 1.1.2010 došlo k přeřazení jednotlivých příjemců PID a ČID do jednotlivých stupňů míry invalidity I. - III., a to podle procenta ztráty výdělečných činností.

I. stupeň invalidyty 30-49 % ztráty, II. stupěň 50-69 % ztráty, III. stupeň 70 a výše % ztráty. Tímto administrativním členěním však nedošlo ke změně finančních částek. Kdybyste byla přeřazena do I. stupně, tak by částka Vám nebyla také snížena.

Vážená paní Zemanová, myslím, že nemá cenu se dále odvolávat.

S pozdravem Václav Krása