Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Plný invalidní důchod

Autor Petr
Předmět Plný invalidní důchod
Dotaz

Dobrý den, na webových stránkách MPSV jsem našel odpověď na dotaz, který zajímá i mě :

Jaká je možnost zaměstnání v souběhu s plným invalidním důchodem? Jaká je možnost zaměstnání v souběhu s částečným invalidním důchodem?

Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují  žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti poživatelů plných invalidních důchodů nebo částečných invalidních důchodů. Poživatelé těchto důchodů jsou ve svých možnostech výkonu zaměstnání omezováni jen svým nepříznivým zdravotním stavem. 

Vaše interpretace, jak jsem si přečetl, je ale trochu jiná:

Výdělkové možnosti u invalidního důchodu podle písmene "a" jsou velmi omezené a hrozí odebrání invalidního důchodu. u písmene "b" je výdělek neomezený.

K invalidnímu důchodu si můžete přivydělat pokud máte příznaný invalidní důchod podle písmene "b". Pokud Vám byl invalidní důchod přiznán podle písmene "a", tak je výdělečná činnost velmi omezená.

Zajímalo by mě, jak to vlastně ve skutečnosti je. Díky za odpověď.

Petr M.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Petře,

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v § 39 uvádí:

    § 39

    (1) Pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo
 
b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.

Z uvedeného znění je zřejmé, že pokud má pojištěnec přiznaný PID podle písmene a), neměl by pracovat na plný úvazek, protože potom by jeho výdělečná schopnost neklesla nejméně o 66 %. V praxi se také běžně stává, že u příjemců PID podle písm. a) je důchod při výdělečné činnosti odebírán.

S pozdravem Václav Krása