Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

plný invaldní důchod

Autor Jana Rozsypálková
Předmět plný invaldní důchod
Dotaz

Dobrý den

Z důvodu schválení PID se ptám,zda u nás existuje(tak jak na slovensku) dobrovolné sociální připojištění vztahující se k mateřské dovolené.Na slovensku si měsíčně připlatí sociálním pojištění a pak na mateřské peníze přijdou vhod.Nevím jestli tato otázka je z vašeho oboru,ale kdyby jste mi dokázal odpovědět popřípadě nasměrovat jinam,byla bych ráda.Moc vám děkuji

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Rozsypálková,

pan předseda Václav Krása mi předal Váš dotaz k vyřízení a sděluji následující. 

 

Z Vašeho dotazu není zřejmé zda jste osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) či zaměstnankyní. V případě, že jste zaměstnankyně je možné pouze komerční připojištění.

Pokud jste však OSVČ je možné ovlivnit výši Vaší PPM navýšením záloh u nemocenského pojištění. Můžete si platit zálohu v maximální výši 1004 Kč měsíčně pod samostatným variabilním symbolem a na samostatný účet u příslušné pobočky Okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení.

Je však nutné splnit i následující podmínky:

-       nárok na pobírání peněžité pomoci v mateřství (PPM) má OSVČ, která má řádně zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění

-      dále splňuje potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, což je 270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM

-       současně musí být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění OSVČ po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na PPM

-       podmínkou nároku na PPM je i skutečnost, že OSVČ osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost v době pobírání této dávky

Výše dávky PPM  v roce 2009 se odvíjí od výše záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění zaplacených v předchozích 12-ti kalendářních měsících před vznikem sociální události. Pokud byste si hradila maximální měsíční pojistné 1004 Kč měsíčně bude Vaše denní částka PPM ve výši 963 Kč.

 

Na tomto odkazu naleznete konkrétní pobočku OSSZ, kde si můžete domluvit adekvátní výši záloh - http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/

 

Jiná možnost dobrovolného sociálního připojištění v rámci sociálního zabezpečení aktuálně v ČR neexistuje.

 

Je však možné se připojistit u komerčních pojišťoven – nabídka komerčního připojištění je velmi široká, avšak podmínky a nabídky si musíte zjistit u každého peněžního ústavu individuálně.

 

S pozdravem

 

Petra Štěrbová, Dis.

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Tel.: 266 753 427