Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

PID na II stupeň

Autor Ivana Krauseová
Předmět PID na II stupeň
Dotaz

Dobrý den vážený pane Krása,omlouvám se že vás kontaktuji v době Vánoc,ale moje trápení je tak čerstvé že si letošní Vánoce neužívám tak jako vždy.V roce 2011 menis.levé koleno po zhoršení stavu v roce 2012 TEP lev. kolene,letos v březnu TEP prav. kolene,než jsem šla na operaci z pravým kolenem  tak jsem byla na nemocenské ale po určité době mě obvod.lékařka upzornila na brzké vyčerpání podpůrčí doby,a tak jsem si zažádala o ID i přesto že mě obv.lékařka přesvědčovala ať to nedělám že ho nedostanu,i když jsem ji upozornňovala i na to že mám velké bolesti krč.páteře a to už několik let i různá vyšetření,kde se před půlrokem MR zjistilo že mám zůžený mozkomíšní kanál,C7 že mě tlačí na nervový sistém  a jiné.Byla jsem překvapéná když jsem byla vyzvána ke komisi a tam mě pan doktor Poupa po menší prohlídce  zdělil že vzhledem k tomu že mě čeká operace prav.kolene tak mě přiznává PID a to na dobu prozatimní a to na 9 měsíců,kde o páteři z jeho strany nepadlo ani slovo i přes to že tam měl veškeré možné vyšetření a dokumentaci,už v té době jsem měla oboustrané potíže a dost velké bolesti  kyčlí kde mě před dvěma měsíci můj ortoped zjistil artrosu IIIst.která zasahuje i do plotének v bederní oblasti a osteoporosa páteře bolesti jsou někdy tak nesnesitelné že sahám i po tabletách dost silného kalibru abych se i někdy v noci vyspala.A operace kyčlí nyní není podle mého ortopeda  vhodná jelikož jsem v životě podstoupila dost operací,Toto i jiné vyšetření i zprávu z lázní a od paní doktorky z neurologie že by byla vhodná operace krč.páteře ale že vzhledem k tomu že mám jiné pohybové problémi  a mohlo se mi přitížit tak ji nedoporučuje a nsadila mi tablety i na páteř.A jaké bylo mé překvapení když mě pan doktor Poupa na komisi div ne ode dveří bez nějaké prohlídky zdělil že mě st.důchodu snižuje z III na II a nějaké bolesti a problémi s kyčlemi a bed.páteři ho nezajímali a mával mě před nosem stále nějakýma tabulkama,a že mám nadváhu a že nehubnu a nemám svalovou únavu atd.i přes to že jsem se snažila s váhou udělat a i jsem se poohlížela a ptala na práci  ale bez úspěchu jelikož mě je 51 a mám tyto zdrav.potíže na to já jsem hned konstatovala že se odvolám a podám námitku on odpověděl že to záleží na mě ale upozornil mě abych si to rozmyslela abych nedopadla špatně a ještě k tomu nepřišla o všechno atd.ale to bych pomalu napsala román.Toto jsem Vám napsala hlavně s toho důvodu že Vás moc prosím o radu co dál dělat když s tímto verdiktem snížení nesouhlasím ,a zdali mám podat námitku a popřípadě jak postupovat dál,a jestli mám nějakou byť malou naději. Děkuji Ivana Krauseová.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Krauseoá,

doporučuji Vám, abyste podala námitku, kterou musíte podat do 30 dní po obdržení rozhodnutí o snížení stupně ID. Námitka se podává prostřednictvím Vašeho OSZZ na ČSSZ.  Dále Vám doporučuji, abyste podala stížnost na posudkového lékaře, a to na odbor posudkové služby MPSV ČR, Podskálská 19, Praha 2. Posílám Vám vzor námitky.

S pozdravem Václav Krása

Pozn.: Pro námitky doporučuji volit stejnou strukturu jako u správní žaloby, ovšem s tím, že v petitu tj. to, co se požaduje, nebude zrušení rozhodnutí, ale jeho změna, tak, že se námitkám vyhovuje a důchod se přiznává ve stupni I. – III. podle okolností.

 

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08  Praha 5

 

Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odnětí částečného invalidního důchodu

 

Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o odnětí mého invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… již nejsem invalidní neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o 0 %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a to z následujících důvodů:

 

I.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ a to

1) ze dne 6. 2. 2004, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé částečné invalidity postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká staticko dynamická insuficience s ohodnocením 30-40“ bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce ………., kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).

Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne 20. 4. 2007 v němž je konstatováno blokové postavení C2-6, snížení pl C3, 5, kde jsou i dorsální osteofyty.

V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění šikmých snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C3/C4 vlevo a zúžení foramina C4/C5 a C5/C6 a foraminostenoza C5/C6 vpravo na podkladě nejspíše osteofytů.

Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.

Důkazy:

1)      Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.

2)      Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..

3)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

II.

V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená nebo částečně podobná zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, reakce na stres, poruchy přizpůsobení, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno 25 – 35 body.

Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti, vyskytují se četné chyby v počtech. Přítomnost bludu, uváděná PhDr. Javůrkovou nebyla zjištěna. Ve zprávě se konstatuje „pacientka selhává, intelektově klesá, doporučení: maximální redukci stresu k omezení fyzické i psychické zátěže“. Zhoršení je demonostrováno na celé řadě konkrétních případů.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

III.

Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky VFN v ………….. a oddělení …………… z období 2004 a 2006, kde je konstatováno poškození levé části mozkové hemisféry. Ve zprávě prof. MUDr. ……………  Se uvádí, že by mohlo jít o ischemické postkontuzní změny.

Závěr o organickém původu poruch  prokazuje i velkéPET mozku funkční k posouzení regionálního metabolismu glukózy paietálě vlevo. M okolí se vyskytuje hypometabolismus. V ostatních částech mozku je metabolismus glukózy ve fyziologických mezích.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

IV.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základní postižení uvedená v bodech I a II má být samostatně má být hodnoceno mezi 35 – 40 body s možností zvýšení o 10 procentních bodů. Za tohoto stavu je zcela nepochopitelné jak mohl rozhodující orgán dospět k hodnotě 0 bodů.

V.

Na základě výše uvedených skutečností žádám, aby výše uvedené rozhodnutí bylo změněno tak, že jsem invalidní ve II. stupni invalidity.

 

V Praze dne ………..

 

Jméno a adresa

Vážená paní, 

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením. Aktuálním projektem je sbírka na elektrický vozík pro sedmiletou Klárku, které lékaři ve dvou letech diagnostikovali Spinální muskulární atrofii. Cílem je vybrat pro Klárku částku ve výši 180.000 Kč. Více o Klárce na www.klarcinblog.cz. Pojišťovny nechtějí přiznávat elektrický vozík dětem mladším deseti let.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.